Het ouderdomspensioen is het pensioen dat u straks zelf na uw pensionering krijgt.

Voor uw pensioen betaalt u samen met uw werkgever maandelijks een premie. Uw werkgever draagt de premies af aan ons pensioenfonds. Vanaf uw pensioeningangsdatum krijgt u van ons maandelijks een pensioenuitkering.

Hoe bouwt u ouderdomspensioen op?

U bouwt jaarlijks 1,65% (2024) ouderdomspensioen op over uw pensioengrondslag. Uw pensioengrondslag is uw jaarloon minus de franchise. 

Bij uw pensioenopbouw houden we al rekening met de AOW-uitkering die u later van de overheid krijgt. Over een deel van uw salaris bouwt u daarom geen pensioen op. Dit heet de franchise. In 2024 is de franchise € 20.935,-.

Er geldt een wettelijke bovengrens voor de opbouw van pensioen. In 2024 is het maximum pensioengevend salaris € 137.800,-. Over uw salaris boven die € 137.800,- kunt u geen pensioen opbouwen. 

Wat moet u verder weten?

Als uw situatie verandert, kan dit gevolgen hebben voor uw pensioen. Lees meer over de verschillende situaties bij Verandert uw situatie?.