Verandert uw situatie?

Meer of minder werken

We berekenen uw pensioen over uw salaris. Gaat u meer of minder verdienen? Dan bouwt u ook meer of minder pensioen op.

Wat moet u doen?

U hoeft zelf niets door te geven. Uw werkgever geeft uw nieuwe arbeidsuren aan ons door. Wij passen uw pensioenpremie en uw pensioenopbouw aan. Uw nieuwe pensioenpremie staat op uw volgende salarisspecificatie.

Als u meer of minder gaat werken, heeft dit ook gevolgen voor de hoogte van het partnerpensioen. Dit is het pensioen dat uw partner krijgt als u overlijdt.