U hebt kinderen of krijgt een kind. Als u overlijdt, hebben uw kinderen recht op wezenpensioen. We stellen daarbij een paar voorwaarden.

Wat kunt u doen?

 • Woont u in Nederland?
  U hoeft uw kind niet bij ons aan te melden. Als u overlijdt, nemen wij contact op met uw nabestaanden. We krijgen uw gegevens van de gemeente waar u woont.
 • Woont u in het buitenland?
  U hoeft uw kind niet bij ons aan te melden. Als u overlijdt, nemen we contact op met uw partner. Zorg dus dat uw partner bij ons bekend is. 

Wat zijn de voorwaarden?

Onder kinderen verstaan we:

 • uw eigen kinderen
 • stief- en pleegkinderen en geadopteerde kinderen die u als eigen kinderen opvoedt
De voorwaarden zijn verder:
 • uw kind is nog geen 18 jaar, of:
 • uw kind is nog geen 27 jaar (bij studerende kinderen)

Uitzonderingen

Uw kinderen hebben geen recht op wezenpensioen wanneer u:

 • anders dan door een ongeval overlijdt binnen een jaar na de erkenning van uw kind, het verzoek tot adoptie van uw kind of het begin van de zorg voor uw stief- of pleegkind;
 • uw kind erkent, adopteert of de zorg voor uw stief- of pleegkind start nadat u met pensioen bent gegaan.