Wat doen wij?

Ons verantwoordingsorgaan

Wat doet ons verantwoordingsorgaan?

In ons verantwoordingsorgaan zitten zes leden, samen vertegenwoordigen zij werknemers, werkgevers en gepensioneerden uit de sector Rijn- en Binnenvaart.

Het verantwoordingsorgaan heeft de belangrijke taak om het beleid van het bestuur en de manier waarop het beleid is uitgevoerd te beoordelen. Is het beleid op een goede manier tot stand gekomen? Wordt er rekening gehouden met de belangen van de diverse belanghebbenden?

Jaarlijks geeft het verantwoordingsorgaan in het jaarverslag een oordeel over hoe het bestuur zijn werk heeft gedaan. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan verschillende adviestaken.

Maak kennis

De leden van het verantwoordingsorgaan worden benoemd door de werkgeversorganisatie en de vakbonden:

  • Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN)
  • Nautilus International
  • CNV Vakmensen

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit:


Dhr. E. Schelhaas
Voorzitter namens werkgevers


Dhr. M.W. van de Bogaard
Plaatsvervangend voorzitter namens pensioengerechtigden


Dhr. J. van der Laan
Secretaris namens deelnemers

 
Dhr. G. Schenk
Plaatsvervangend secretaris namens deelnemers


Dhr. A. Hermes
Lid namens deelnemers

 
Dhr R. Uittenbosch
Lid namens werkgevers


Vacature
Plaatsvervangend lid namens werkgevers

 
Vacature
Plaatsvervangend lid namens pensioengerechtigden

Meer weten?