Wat doen wij?

Ons verantwoordingsorgaan

Wat doet ons verantwoordingsorgaan?

In ons verantwoordingsorgaan zitten zeven leden, samen vertegenwoordigen zij werknemers, werkgevers en gepensioneerden uit de sector Rijn- en Binnenvaart.

Het verantwoordingsorgaan heeft de belangrijke taak om het beleid van het bestuur en de manier waarop het beleid is uitgevoerd te beoordelen. Is het beleid op een goede manier tot stand gekomen? Wordt er rekening gehouden met de belangen van de diverse belanghebbenden?

Jaarlijks geeft het verantwoordingsorgaan in het jaarverslag een oordeel over hoe het bestuur zijn werk heeft gedaan. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan verschillende adviestaken.

Maak kennis

Deze mensen zitten sinds 1 november 2018 in het verantwoordingsorgaan.

Van links naar rechts: G. Schenk, S. Lans (voorzitter), J. van de Laan, R. van de Boogaard en A. Hermes. Op deze foto ontbreken E. Schelhaas en I. Blom.

Ze worden benoemd door de werkgeversorganisaties en de vakbonden:

  • Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB)
  • BLN-Koninklijke Schuttevaer
  • Nautilus International
  • CNV Vakmensen
Naam Functie Namens
S. Lans (in memoriam voorzitter werkgevers
E. Schelhaas lid werkgevers
A. Hermes lid deelnemers
M.W. van de Bogaard plv. voorzitter pensioengerechtigden
G. Schenk plv. secretaris deelnemers
J. van der Laan secretaris deelnemers
Vacature plv. lid pensioengerechtigden
I. Blom plv. lid werkgevers

Meer weten?