Verandert uw situatie?

Onbetaald verlof

Bij onbetaald verlof stopt u tijdelijk met werken. U blijft in dienst bij uw werkgever. Uw pensioenopbouw stopt.

Wat moet u verder weten?

  • Tijdens uw onbetaald verlof blijft u verzekerd voor het partnerpensioen.
  • Onder onbetaald verlof vallen onder andere ouderschapsverlof, sabbatsverlof, studie- en levensloopverlof. Uw pensioenopbouw stopt dan. Zwangerschapsverlof is een andere vorm van verlof. Uw pensioenopbouw gaat dan meestal gewoon door. 

Wat moet u doen?

U hoeft niets te doen. Uw werkgever geeft dit door aan het pensioenfonds.