Het wezenpensioen is het pensioen waar uw kinderen recht op kunnen hebben als u komt te overlijden.

Hoe bouwt u wezenpensioen op?

Het wezenpensioen is 14% van het jaarlijks opgebouwde ouderdomspensioen (in 2024 is dit 14% van 1,65%).

Hoeveel wezenpensioen uw kinderen krijgen, hangt af van uw situatie op het moment van overlijden.

Bent u werknemer en bouwt u pensioen op bij ons fonds?

De volgende zaken tellen mee voor het wezenpensioen:

  • het wezenpensioen dat u al hebt opgebouwd, én
  • het wezenpensioen dat u nog had opgebouwd als u tot uw 67e had doorgewerkt.

Bouwt u geen pensioen meer op bij ons fonds?

Dan telt alleen het wezenpensioen mee dat u al had opgebouwd bij ons fonds.

Wat moet u verder weten?

Er zijn wel voorwaarden.