Hoe staan we ervoor?

Zijn we financieel gezond?

Hebben we genoeg geld om alle pensioenen te betalen, nu en later? Dat ziet u aan de dekkingsgraad: een graadmeter die aangeeft hoe we er financieel voor staan. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat we in kas hebben (ons vermogen) en de pensioenen die we moeten betalen. Is de dekkingsgraad bijvoorbeeld 105%? Dan heeft het fonds €1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet betalen.

Ontwikkeling dekkingsgraad

Iedere maand en ieder jaar ‘meten’ we de dekkingsgraad. Die is afhankelijk van de rente en van het rendement (de ‘winst’) op ons vermogen. Hoe lager de rente en het rendement, hoe lager de dekkingsgraad.

In onderstaande grafiek ziet u hoe de (voorlopige) dekkingsgraden zich de afgelopen maanden hebben ontwikkeld. Onder deze grafiek krijgt u meer uitleg over deze dekkingsgraden en wat zij betekenen.

Deze grafiek is voor een deel gebaseerd op voorlopige cijfers. De definitieve cijfers vindt u terug in de jaarverslagen op de pagina Downloads.

Vier dekkingsgraden

In de grafiek ziet u 4 dekkingsgraden:

De actuele dekkingsgraad (de donkerpaarse lijn)

Dit is een momentopname aan het einde van elke maand. De dekkingsgraad verandert door de ontwikkelingen op de financiële markten. Bijvoorbeeld de hoogte van de rente of het rendement. En door hoeveel geld we in totaal moeten uitkeren. Op de laatste dag van elke maand maken we de balans op.

De beleidsdekkingsgraad (de paarse lijn)

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de afgelopen 12 actuele dekkingsgraden. Deze dekkingsgraad verandert daardoor minder sterk. De beleidsdekkingsgraad is bepalend voor het bestuur bij het nemen van besluiten. Bijvoorbeeld over het verhogen of verlagen van de pensioenen. Daarnaast is de beleidsdekkingsgraad belangrijk bij waardeoverdrachten. Een pensioenfonds mag een waardeoverdracht alleen in behandeling nemen als de beleidsdekkingsgraad hoger dan 100% is.

De minimaal vereiste dekkingsgraad (de groene lijn)

Deze dekkingsgraad geeft aan of ons fonds een tekort aan reserves heeft en vormt een absolute ondergrens. We moeten direct de pensioenen verlagen als:

  1. de beleidsdekkingsgraad zes jaar achter elkaar lager is dan deze ondergrens; én
  2. de actuele dekkingsgraad bij de laatste vaststelling lager is dan deze ondergrens.

De vereiste dekkingsgraad (de blauwe lijn)

Deze dekkingsgraad geeft aan of ons fonds een tekort aan reserves heeft. Daalt de beleidsdekkingsgraad tot onder de vereiste dekkingsgraad? Dan moet ons fonds een herstelplan indienen bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

Wat betekenen de percentages?

Beleidsdekkingsgraad hoger dan: Dit betekent:
100,0% Het pensioenfonds heeft precies genoeg geld om in de toekomst alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Er zijn géén reserves om uw pensioen te verhogen. Vanaf dit percentage is waardeoverdracht mogelijk
104,2% Minimaal vereiste dekkingsgraad. Het pensioenfonds hoeft uw pensioen niet te verlagen. Maar er zijn ook géén reserves om uw pensioen te verhogen.
110,0% Vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110,0% mag het pensioenfonds uw pensioen gedeeltelijk verhogen. Uw pensioen stijgt gedeeltelijk mee met de prijzen.
122,1% Vereiste dekkingsgraad. Het pensioenfonds heeft geen tekort meer en mag uw pensioen gedeeltelijk verhogen. Uw pensioen stijgt gedeeltelijk mee met de prijzen.
TBI-grens* en hoger Volledige verhoging mogelijk: het pensioenfonds mag uw pensioen volledig mee laten stijgen met de prijzen.

Toekomstbestendig indexeren (TBI-grens)

Om toekomstbestendig te indexeren moet er voldoende vermogen zijn. Dit betekent dat de beleidsdekkingsgraad hoog genoeg moet zijn om de indexatie van dat jaar ook in toekomstige jaren te kunnen toekennen. Wij mogen uw pensioen alleen volledig verhogen als de beleidsdekkingsgraad op 31 oktober boven de grens voor toekomstbestendig indexeren (TBI-grens) ligt. De TBI-grens verschilt per jaar. De grens hangt af van meerdere factoren. Bijvoorbeeld de rente en de hoogte van de prijsinflatie. In november 2023 was deze grens 143,1%.

Meer weten?

Volg het nieuws over onze dekkingsgraad.