Hoe staan we ervoor?

Zijn we financieel gezond?

Hebben we genoeg geld om alle pensioenen te betalen, nu en later? Dat ziet u aan de dekkingsgraad: een graadmeter die aangeeft hoe we er financieel voor staan.

Hoe werkt dat, die dekkingsgraad?

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het geld dat we in kas hebben (ons vermogen) en de pensioenen die we moeten betalen. Is de dekkingsgraad bijvoorbeeld 110%? Dan hebben we €110 in kas voor iedere €100 die we ooit aan pensioen moeten betalen. Dus: hoe hoger de dekkingsgraad, hoe beter onze financiële situatie.

Meten

Iedere maand en ieder jaar ‘meten’ we de dekkingsgraad. Die is afhankelijk van de rente en van het rendement (de ‘winst’) op ons vermogen. Hoe lager de rente en het rendement, hoe lager de dekkingsgraad.

Schommelingen

Vooral de beleidsdekkingsgraad is belangrijk. Dat is het gemiddelde van alle twaalf maandelijkse dekkingsgraden samen. Per maand kan de rente of het rendement nogal veranderen. Maar de beleidsdekkingsgraad schommelt meestal minder, omdat die over een heel jaar wordt gemeten.

Bekijk de grafiek.

Graadmeter

De beleidsdekkingsgraad geeft aan wat we mogen doen met uw pensioen.

Beleidsdekkingsgraad hoger dan: Dit betekent:
100,0% Waardeoverdracht mogelijk
104,2% We hoeven uw pensioen niet te verlagen.
110,0% We mogen uw pensioen gedeeltelijk verhogen.
120,8% We hebben geen tekort meer.
TBI-grens* We mogen uw pensioen helemaal verhogen.

* de TBI-grens is de grens voor Toekomstbestendig Indexeren. Het is een grens waar het fonds niet onder mag komen door verhoging van de pensioenen. De getalswaarde van deze grens verschilt per jaar en is van meerdere factoren afhankelijk. De afgelopen jaren lag de waarde rond de 126%. Dit jaar zal die waarde daar ruim boven liggen, als gevolg van de hoge inflatie(verwachting).

Meer weten?

Volg het nieuws over onze dekkingsgraad.