U gaat samenwonen. Als u overlijdt, kan uw partner recht hebben op partnerpensioen. U moet hiervoor wél aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden bij ons pensioenfonds zijn:

  • u hebt een notarieel samenlevingscontract, en
  • u en uw partner wonen minstens 6 maanden op hetzelfde adres. U kunt dit bewijzen met een uittreksel uit het bevolkingsregister en
  • uw partner is niet uw kind of uw vader of moeder of uw opa of uw oma

Uitzonderingen

Uw partner heeft geen recht op partnerpensioen wanneer u:

  • anders dan door een ongeval overlijdt binnen een jaar na het sluiten van het samenlevingscontract of de aanvang van het samenwonen;
  • gaat samenwonen of een samenlevingscontract sluit na uw pensionering.

Meld uw partner aan!

U kunt uw partner bij ons aanmelden via Mijn Pensioencijfers. We kunnen dan nagaan of u aan alle voorwaarden voldoet. Wij hebben ook een kopie van uw notarieel samenlevingscontract nodig.

Bekijk de video met uitleg over het aanmelden van uw partner.