U gaat uit dienst of uw dienstverband stopt. Hoe zit het met uw pensioen?

Gaat u buiten de sector Rijn- en Binnenvaart werken? Neemt u ontslag of wordt u werkloos? Dan bent u niet langer deelnemer aan dit pensioenfonds.

Wat er hierna met uw pensioen gebeurt, hangt af van hoe hoog uw opgebouwde pensioen is op het moment dat u uit dienst gaat. Dit bedrag staat op het pensioenoverzicht dat u krijgt als u uit dienst gaat. U kunt ook inloggen in de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers of de landelijke pensioenwebsite www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een actueel overzicht van uw pensioen.

1) Uw pensioen ligt onder de wettelijke afkoopgrens van € 592,51 (in 2024)

Het ouderdomspensioen dat u bij ons pensioenfonds hebt opgebouwd tot u uit dienst ging, dragen wij automatisch over naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Het gaat dus automatisch met u mee naar uw nieuwe baan. Elk jaar nadat u uit dienst bent gegaan, kijken we of u ergens anders pensioen opbouwt:

  • Als dat zo is, dragen wij uw pensioen over. Daar hoeft u niets voor te doen. U ontvangt van ons fonds een brief zodra wij uw pensioen overdragen. Uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar meldt hoeveel pensioen u erbij hebt gekregen volgens de pensioenregeling van dat fonds of die verzekeraar.
  • Als u geen pensioen opbouwt via een nieuwe baan, blijft uw pensioen bij ons staan en checken wij een jaar later opnieuw of uw situatie is veranderd.
  • Dat doen we vijf jaar lang. Ons fonds moet nog een besluit nemen over wat er gebeurt als het pensioen na die periode nog bij ons staat.

2) Uw pensioen ligt boven de wettelijke afkoopgrens van € 592,51 (in 2024)

Gaat u bij een werkgever buiten de sector werken? Dan kunt u kiezen of u uw pensioen laat staan of meeneemt naar uw nieuwe pensioenregeling. We noemen dit waardeoverdracht. Vraag uw waardeoverdracht bij uw nieuwe pensioenfonds aan.

Wat moet u doen?

Uw werkgever meldt u af bij ons pensioenfonds. U hoeft zelf niets te doen. Uw salaris stopt en u betaalt geen pensioenpremie meer aan ons pensioenfonds.

U krijgt van ons een pensioenoverzicht. Daarin staat hoeveel pensioen u bij ons hebt opgebouwd en wat daar verder voor geregeld is. Elk jaar is er voor u online een pensioenoverzicht beschikbaar. U vindt het pensioenoverzicht als u inlogt op de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van deze website. Eens in de 5 jaar sturen wij u dit pensioenoverzicht ook toe.

Wat moet u verder weten?

Hebt u nog geen nieuwe pensioenregeling? En wilt u pensioen blijven opbouwen? Dan kunt u uw pensioenopbouw bij dit fonds tijdelijk vrijwillig voorzetten. U betaalt dan zelf de hele pensioenpremie.