Verandert uw situatie?

Trouwen of partnerregistratie

U gaat trouwen of sluit een geregistreerd partnerschap af. Als u overlijdt, heeft uw partner recht op partnerpensioen.

Wat kunt u doen?

Uw partner krijgt automatisch recht op partnerpensioen. De gegevens van uw partner moeten wel bekend zijn bij ons pensioenfonds.

  • Woont u in Nederland?
    Dan geeft de gemeente waar u woont de gegevens van uw partner aan ons door. U hoeft uw partner niet bij ons aan te melden.
  • Woont u in het buitenland?
    Meld uw partner dan zelf bij ons pensioenfonds aan in Mijn Pensioencijfers. Stuur daarbij een kopie van uw trouwakte mee. 

De naam van uw partner en alle bedragen staan op het pensioenoverzicht van het jaar waarin u getrouwd bent of geregistreerd partner werd.

Uitzonderingen 

Uw partner heeft geen recht op partnerpensioen wanneer u:

  • anders dan door een ongeval overlijdt binnen een jaar na het aangaan van het huwelijk of de partnerregistratie;
  • een huwelijk aangaat of uw partnerrelatie laat registreren na uw pensionering.