Het partnerpensioen is het pensioen waar uw partner recht op kan hebben als u komt te overlijden.

Hoe bouwt u partnerpensioen op?

Het partnerpensioen is 70% van het jaarlijks opgebouwde ouderdomspensioen (in 2024 is dit 70% van 1,65%).
Hoeveel partnerpensioen uw partner krijgt, hangt af van uw situatie op het moment van overlijden.

Bent u werknemer en bouwt u pensioen op bij ons fonds?

De volgende zaken tellen mee voor het partnerpensioen:

  • het partnerpensioen dat u al hebt opgebouwd, én
  • het partnerpensioen dat u nog had opgebouwd als u tot uw 67e had doorgewerkt. Dit berekenen wij met de pensioengrondslag van het jaar vóór uw overlijden.

Bouwt u geen pensioen meer op bij ons fonds?

Dan telt alleen het partnerpensioen mee dat u al had opgebouwd bij ons fonds.

Wat moet u verder weten?

Woont u samen? Dan zijn er wel voorwaarden.
Als uw situatie verandert, kan dit gevolgen hebben voor uw partnerpensioen. Lees meer over de verschillende situaties bij Verandert uw situatie?.