Wat doen wij?

Onze raad van toezicht

Wie houdt toezicht op ons fonds?

Dat doet de raad van toezicht. De leden volgen het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken bij ons fonds.

Ze bekijken ook of het bestuur alle risico’s goed beheerst en de belangen van alle werknemers, ex-werknemers en pensioengerechtigden goed afweegt. Als het nodig is, geven ze advies aan het bestuur.

Maak kennis

Dit zijn de drie onafhankelijke leden van de raad van toezicht. Ze zijn voorgedragen door het verantwoordingsorgaan en vergaderen twee keer per jaar met het bestuur.

Naam Functie
Mevrouw C. Mulder Voorzitter
Mevrouw A. Eikenboom Lid 
De heer E.E. Hagen Lid

Meer weten?