Veelgestelde vragen

Top 5 vragen van werknemers

Top 5 vragen van werkgevers

Bekijk alle vragen

Werkgevers: vragen over aangifte en nota's

 • Via welke kanalen kan ik gegevens aanleveren?

  U kunt gegevens aanleveren op dezelfde manier als u de afgelopen jaren hebt gedaan. De aanlevering over 2017 gaat via AZL. AZL gebruikt voor de gegevensaanlevering ook pensioenaangifte. Maakt u geen gebruik van pensioenaangifte? Dan dient u in de toekomst gegevens door te geven via de werkgeversportal. Op dit moment is dat helaas nog niet mogelijk. U ontvangt van ons een bericht op het moment dat dit wel mogelijk is.

  Omdat u nog geen gegevens kunt doorgeven via de werkgeversportal, ontvangen de werknemers die bij u in dienst of uit dienst treden geen brief van ons. Om uw werknemers toch te kunnen informeren over hun pensioen, vragen wij u tijdelijk de in- en uitdiensttredingen per e-mail aan ons door te geven in een Excel-bestand. Welke kolommen er in het Excel-bestand moeten staan, ziet u in dit voorbeeld

   

   

 • Waar kan ik de premienota’s raadplegen?

  De premienota’s vanaf het tweede kwartaal van 2017 zijn digitaal te raadplegen op de werkgeversportal van AZL. Vanaf kwartaal drie van 2017 is de premienota alleen digitaal te raadplegen. Deze wordt niet meer per post verzonden. Registreren op de werkgeversportal is daarom van belang!

 • Welke nota’s ontvang ik in 2018?

  In 2018 ontvangt u van pensioenuitvoerder AZL vier kwartaalvoorschotnota’s. U ontvangt tenslotte begin 2019 één afrekennota over 2018. Het is mogelijk dat u in het 4e kwartaal van 2018 eenmalig een extra afrekennota over 2017 ontvangt.

 • Hoe bepaal ik mijn aangiftefrequentie?

  Voor een correcte verwerking in onze administratie is het van belang om te weten of u vierwekelijks of maandelijks verloont. De aanlevermomenten aan het pensioenfonds lopen gelijk aan de frequentie van de verloning. Een vierwekelijkse verloning betekent dat u dertien aanlevermomenten aan het pensioenfonds hebt, een maandelijkse verloning betekent dat u twaalf aanlevermomenten aan het pensioenfonds hebt. Geef ons per e-mail door wat voor u van toepassing is. Vermeld daarbij uw werkgeversnummer. Indien wij geen reactie van u hebben ontvangen, gaan wij ervan uit dat u maandelijks, dus twaalf keer, gegevens gaat aanleveren.

 • Hoe lever ik terugwerkende kracht gegevens aan?

  Maakt u gebruik van pensioenaangifte? Dan kunt u de gegevens met terugwerkende kracht aan ons aanleveren via een pensioenaangifte-bericht.
  Let op: wilt u met terugwerkende kracht gegevens doorgeven van vóór 1 januari 2016? Doe dit dan per e-mail in een Excel-bestand. Voorbeelden van de gegevens die u per e-mail kunt aanleveren, vindt u hier

  Maakt u geen gebruik van pensioenaangifte? Dan moet u de werkgeversportal gebruiken voor het aanleveren van gegevens.
  Let op: wilt u met terugwerkende kracht gegevens doorgeven van vóór 1 januari 2017? Doe dit dan per e-mail in een Excel-bestand. Voorbeelden van de gegevens die u per e-mail kunt aanleveren, vindt u hier.

Bekijk alle vragen

Werkgevers: vragen over Pensioen Aangifte

 • Wie of wat is CGI?

  AZL werkt samen met CGI. CGI is de ontvangende partij van de Pensioen Aangifte-berichten. CGI voert een eerste technische controle uit op het PA-bestand en stuurt het daarna naar AZL.

 • Als ik me als werkgever heb geregistreerd op de portal van AZL, ben ik dan automatisch aangemeld bij CGI?

  Dit is niet het geval. Het inzendaccount dat met CGI moet worden geregeld, is iets anders dan het registreren op de werkgeversportal van AZL.

 • Wat moet ik doorgeven als mijn werknemer arbeidsongeschikt is?
  • Uw werknemer is volledig arbeidsongeschikt en gaat uit dienst? Meld uw werknemer dan af via pensioenaangifte.
  • Uw werknemer is gedeeltelijk arbeidsongeschikt en blijft (gedeeltelijk) in dienst? Dan blijft u pensioenaangifte doen. Pas het parttime percentage of de contracturen en het loon dan aan naar het deel waarvoor uw werknemer werkzaam blijft.
 • Hoe lever ik gegevens aan voor een oproepkracht?

  Ook voor oproepkrachten is een goede registratie van belang. Neemt u oproepkrachten in dienst en maakt u gebruik van:

  • Pensioenaangifte?
   Dan dient u gegevens aan te leveren met Code invloed verzekeringsplicht 'D' (zonder verplichting om te komen) of 'E' (met verplichting om te komen).
  • De werkgeversportal?
   Dan dient u de oproepkracht aan te melden via de werkgeversportal. Geef ook het fulltime bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld) door en een schatting van het parttimepercentage. Aan het einde van de maand kunt u het parttimepercentage corrigeren. Wilt u dit aanpassen in dezelfde maand waarin u de oproepkracht in dienst hebt gemeld? Dan kunt u de correctie doorgeven door de aanmelding te overschrijven.
 • Hoe geef ik door dat iemand stagiair is?

  Een stagiair is uitgesloten van de pensioenregeling. U hoeft dus ook geen inhoudingen voor de pensioenregeling te doen.

  Maakt u gebruik van:

  • Pensioenaangifte?
   Indien de stagiair is opgenomen in het salarispakket, dan moet u dit doorgeven met behulp van de waarde ‘Stagiair’. Wij zorgen er dan voor dat uw stagiair niet wordt aangemeld.
  • De werkgeversportal?
   Dan hoeft u niks aan ons door te geven.

Vragen over de pensioenregeling

 • Hoe meld ik me aan bij dit pensioenfonds?

  Uw werkgever meldt u aan bij het pensioenfonds. U hoeft zelf niets te doen. Binnen een paar weken na uw aanmelding, ontvangt u brief. Daarin staat wat er is geregeld voor uw pensioen.

 • Wanneer start mijn pensioenopbouw bij dit pensioenfonds?

  Uw pensioenopbouw start op de dag dat u in de Rijn- en Binnenvaart gaat werken.

 • Wat kost mijn pensioen?

  Het prijskaartje van het pensioen noemen we premie. U betaalt die premie samen met uw werkgever. Hoeveel u precies betaalt, staat op uw loonstrook.

 • Hoeveel pensioen bouw ik per jaar op?

  Elk jaar bouwt u 1,13% (2017) pensioen op over een deel van uw brutojaarsalaris. Daarvan wordt de franchise afgetrokken. Dat is een deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt omdat u vanaf uw AOW-leeftijd een AOW-uitkering ontvangt. Voor 2017 is de franchise vastgesteld op € 18.210,-. Vanaf 1 januari 2017 geldt een maximum pensioengevend salaris van € 103.317,-.

 • Hoeveel pensioen ontvang ik later?

  Het pensioenfonds stuurt u jaarlijks een pensioenoverzicht. Dit noemen we het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Hierop staat hoeveel pensioen u straks ongeveer krijgt. U ziet ook hoeveel u nu al hebt opgebouwd. Hoeveel u straks ontvangt, hangt af van:

  • hoeveel u gemiddeld verdient
  • hoelang u hebt meegedaan aan de pensioenregeling
  • Welke keuzes u maakt
  • wanneer u met pensioen gaat

   

Vragen over trouwen en samenwonen

Vragen over scheiden en uit elkaar gaan

Vragen over ziekte en overlijden

Vragen over een nieuwe baan

Vragen over verhuizen

Bekijk alle vragen

Vragen over met pensioen gaan

Bekijk alle vragen

Vragen over het pensioenoverzicht

 • Wat vindt u op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  U krijgt een overzicht van hoeveel pensioen u in totaal kunt verwachten als u met pensioen gaat:

  • hoeveel AOW-pensioen u ontvangt van de overheid
  • hoeveel aanvullend pensioen u daarnaast tot nu toe hebt opgebouwd tijdens uw loopbaan
  • bij welke pensioenfondsen en -verzekeraars u pensioen hebt opgebouwd
  • hoeveel pensioen u in totaal kunt opbouwen als uw situatie niet verandert
  • hoeveel uw nabestaanden krijgen als u komt te overlijden

  Deze cijfers worden 3 keer per jaar geactualiseerd.

  Daarnaast vindt u uw gezamenlijk pensioen als u samen met uw partner inlogt en een overzicht van uw pensioen op 3 verschillende ingangsdata:

  • 2 jaar voor uw AOW-datum
  • op uw AOW-datum zelf, en
  • 1 jaar na uw AOW-datum
 • Hoe vaak krijg ik een pensioenoverzicht?

  U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht. Als u niet meer deelneemt aan onze pensioenregeling krijgt u één keer in de vijf jaar een pensioenoverzicht.

 • Op welke gegevens is mijn pensioenoverzicht gebaseerd?

  Uw pensioenoverzicht is gebaseerd op de gegevens die op 31 december bij ons bekend waren.

 • Bij 'indiensttreding', 'begin deelneming' en/of 'begin pensioenopbouw' staat een verkeerde datum. Hoe kan dit?

  Op uw pensioenoverzicht kan een andere datum staan dan de echte datum waarop u in dienst bent gekomen, deelnemer bent geworden of pensioen bent gaan opbouwen bij ons pensioenfonds. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. Bijvoorbeeld:

  • Fusie, overname of overstap naar een andere vestiging
   De datum van deze gebeurtenis wordt dan op uw pensioenoverzicht vermeld. 
  • Herintreden bij uw oude werkgever
   De datum van uw nieuwe dienstverband is vermeld op uw pensioenoverzicht. U hebt misschien aparte pensioenrechten uit uw oude en nieuwe dienstverband, die later zijn samengevoegd.
  • Start pensioenregeling
   U werkte al bij uw werkgever, maar uw werkgever is later aangesloten bij ons pensioenfonds. U bouwt dan pensioen op vanaf het moment dat uw werkgever zich aansloot en uw loongegevens heeft doorgegeven aan ons pensioenfonds.
  • Onze administrateur stapte over op een nieuw administratiesysteem
   De datum van overgang naar het nieuwe administratiesysteem wordt dan op uw pensioenoverzicht vermeld.

  Op uw pensioenoverzicht staat dus de datum van de nieuwe situatie. Dit heeft geen gevolgen voor uw pensioenopbouw.

 • Ik heb twee pensioenoverzichten over hetzelfde jaar gekregen. Klopt dat?

  Ja. Als u in dat jaar bij meerdere werkgevers in verschillende branches hebt gewerkt, krijgt u meerdere pensioenoverzichten. Op uw pensioenoverzicht ziet u van welk pensioenfonds u het pensioenoverzicht hebt gekregen.