Veelgestelde vragen

Top 5 vragen van werknemers

Top 5 vragen van werkgevers

Bekijk alle vragen

Werkgevers: vragen over aangifte en nota's

 • Hoe bepaal ik mijn aangiftefrequentie?

  Voor een correcte verwerking in onze administratie is het van belang om te weten of u vierwekelijks of maandelijks verloont. De aanlevermomenten aan het pensioenfonds lopen gelijk aan de frequentie van de verloning. Een vierwekelijkse verloning betekent dat u dertien aanlevermomenten aan het pensioenfonds hebt, een maandelijkse verloning betekent dat u twaalf aanlevermomenten aan het pensioenfonds hebt. Geef ons per e-mail door wat voor u van toepassing is. Vermeld daarbij uw werkgeversnummer. Indien wij geen reactie van u hebben ontvangen, gaan wij ervan uit dat u maandelijks, dus twaalf keer, gegevens gaat aanleveren.

 • Hoe lever ik met terugwerkende kracht gegevens aan?

  Maakt u gebruik van pensioenaangifte? Dan kunt u de gegevens met terugwerkende kracht aan ons aanleveren via een pensioenaangifte-bericht.

   

Bekijk alle vragen

Werkgevers: vragen over Pensioen Aangifte

 • Wie of wat is CGI?

  AZL werkt samen met CGI. CGI is de ontvangende partij van de Pensioen Aangifte-berichten. CGI voert een eerste technische controle uit op het PA-bestand en stuurt het daarna naar AZL.

 • Als ik me als werkgever heb geregistreerd op de portal van AZL, ben ik dan automatisch aangemeld bij CGI?

  Dit is niet het geval. Het inzendaccount dat met CGI moet worden geregeld, is iets anders dan het registreren op de  werkgeversportal  van AZL.

 • Hoe zit het met mijn pensioenaangifte in 2021?

  Dat leest u in dit overzicht.

 • Wat moet ik doorgeven als mijn werknemer arbeidsongeschikt is?
  • Uw werknemer is volledig arbeidsongeschikt en gaat uit dienst? Meld uw werknemer dan af via pensioenaangifte.
  • Uw werknemer is gedeeltelijk arbeidsongeschikt en blijft (gedeeltelijk) in dienst? Dan blijft u pensioenaangifte doen. Pas het parttime percentage of de contracturen en het loon dan aan naar het deel waarvoor uw werknemer werkzaam blijft.
 • Hoe lever ik gegevens aan voor een oproepkracht?

  Ook voor oproepkrachten is een goede registratie van belang. Neemt u oproepkrachten in dienst en m aakt u gebruik van:

  • Pensioenaangifte?
   Dan dient u gegevens aan te leveren met Code invloed verzekeringsplicht 'D' (zonder verplichting om te komen) of 'E' (met verplichting om te komen).
  • De werkgeversportal?
   Dan dient u de oproepkracht aan te melden via de werkgeversportal. Geef ook het fulltime bruto jaarsalaris (inclusief vakantiegeld) door en een schatting van het parttimepercentage. Aan het einde van de maand kunt u het parttimepercentage corrigeren. Wilt u dit aanpassen in dezelfde maand waarin u de oproepkracht in dienst hebt gemeld? Dan kunt u de correctie doorgeven door de aanmelding te overschrijven.

Vragen over de pensioenregeling

 • Hoe meld ik me aan bij dit pensioenfonds?

  Uw werkgever meldt u aan bij het pensioenfonds. U hoeft zelf niets te doen. Binnen een paar weken na uw aanmelding, ontvangt u brief. Daarin staat wat er is geregeld voor uw pensioen.

 • Wanneer start mijn pensioenopbouw bij dit pensioenfonds?

  Uw pensioenopbouw start op de dag dat u in de Rijn- en Binnenvaart gaat werken.

 • Wat kost mijn pensioen?

  Het prijskaartje van het pensioen noemen we premie. U betaalt die premie samen met uw werkgever. Hoeveel u precies betaalt, staat op uw loonstrook.

 • Hoeveel pensioen bouw ik per jaar op?

  Elk jaar bouwt u 0,96% (2021) pensioen op over een deel van uw brutojaarsalaris. Daarvan wordt de franchise afgetrokken. Dat is een deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt omdat u vanaf uw AOW-leeftijd een AOW-uitkering ontvangt. Voor 2021 is de franchise vastgesteld op € 19.304,-. Vanaf 1 januari 2021 geldt een maximum pensioengevend salaris van € 112.189,-.

 • Hoeveel pensioen ontvang ik later?

  Het pensioenfonds stuurt u jaarlijks een pensioenoverzicht. Dit noemen we het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Hierop staat hoeveel pensioen u straks ongeveer krijgt. U ziet ook hoeveel u nu al hebt opgebouwd. Hoeveel u straks ontvangt, hangt af van:

  • hoeveel u gemiddeld verdient
  • hoelang u hebt meegedaan aan de pensioenregeling
  • Welke keuzes u maakt
  • wanneer u met pensioen gaat

   

Vragen over trouwen en samenwonen

Vragen over scheiden en uit elkaar gaan

Vragen over ziekte en overlijden

Vragen over een nieuwe baan

Vragen over verhuizen

Bekijk alle vragen

Vragen over met pensioen gaan

Bekijk alle vragen

Vragen over het pensioenoverzicht

 • Wat vindt u op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  U krijgt een overzicht van hoeveel pensioen u in totaal kunt verwachten als u met pensioen gaat:

  • hoeveel AOW-pensioen u ontvangt van de overheid
  • hoeveel aanvullend pensioen u daarnaast tot nu toe hebt opgebouwd tijdens uw loopbaan
  • bij welke pensioenfondsen en -verzekeraars u pensioen hebt opgebouwd
  • hoeveel pensioen u in totaal kunt opbouwen als uw situatie niet verandert
  • hoeveel uw nabestaanden krijgen als u komt te overlijden

  Deze cijfers worden 3 keer per jaar geactualiseerd.

  Daarnaast vindt u uw gezamenlijk pensioen als u samen met uw partner inlogt en een overzicht van uw pensioen op 3 verschillende ingangsdata:

  • 2 jaar voor uw AOW-datum
  • op uw AOW-datum zelf, en
  • 1 jaar na uw AOW-datum
 • Hoe vaak krijg ik een pensioenoverzicht?

  U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht. Als u niet meer deelneemt aan onze pensioenregeling krijgt u één keer in de vijf jaar per post een pensioenoverzicht. Online is er ook voor u elk jaar een nieuw pensioenoverzicht beschikbaar. Dit kunt u downloaden vanaf de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van deze website.

 • Op welke gegevens is mijn pensioenoverzicht gebaseerd?

  Uw pensioenoverzicht is gebaseerd op de gegevens die op 31 december bij ons bekend waren.

 • Bij 'indiensttreding', 'begin deelneming' en/of 'begin pensioenopbouw' staat een verkeerde datum. Hoe kan dit?

  Op uw pensioenoverzicht kan een andere datum staan dan de echte datum waarop u in dienst bent gekomen, deelnemer bent geworden of pensioen bent gaan opbouwen bij ons pensioenfonds. Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. Bijvoorbeeld:

  • Fusie, overname of overstap naar een andere vestiging
   De datum van deze gebeurtenis wordt dan op uw pensioenoverzicht vermeld. 
  • Herintreden bij uw oude werkgever
   De datum van uw nieuwe dienstverband is vermeld op uw pensioenoverzicht. U hebt misschien aparte pensioenrechten uit uw oude en nieuwe dienstverband, die later zijn samengevoegd.
  • Start pensioenregeling
   U werkte al bij uw werkgever, maar uw werkgever is later aangesloten bij ons pensioenfonds. U bouwt dan pensioen op vanaf het moment dat uw werkgever zich aansloot en uw loongegevens heeft doorgegeven aan ons pensioenfonds.
  • Onze administrateur stapte over op een nieuw administratiesysteem
   De datum van overgang naar het nieuwe administratiesysteem wordt dan op uw pensioenoverzicht vermeld.

  Op uw pensioenoverzicht staat dus de datum van de nieuwe situatie. Dit heeft geen gevolgen voor uw pensioenopbouw.

 • Ik heb twee pensioenoverzichten over hetzelfde jaar gekregen. Klopt dat?

  Ja. Als u in dat jaar bij meerdere werkgevers in verschillende branches hebt gewerkt, krijgt u meerdere pensioenoverzichten. Op uw pensioenoverzicht ziet u van welk pensioenfonds u het pensioenoverzicht hebt gekregen.

Bekijk alle vragen

De belangrijkste wijzigingen van uw pensioen bij ons fonds

 • Pensioen sneller omhoog én omlaag

  Uw pensioen beweegt straks meer mee met de economie en de financiële markten dan nu.
  Gaat het goed met de economie en verdienen we geld met beleggen? Dan gaat uw pensioen sneller omhoog. Gaat het minder goed? Dan gaat uw pensioen sneller omlaag. Dat komt doordat de hoogte van het pensioen anders wordt bepaald.

  Nu is het nog zo dat het aantal dienstjaren, het opbouwpercentage, het salaris en de hoogte van de AOW de hoogte van het pensioen bepalen. Straks bepalen de ingelegde premies en het beleggingsrendement hoeveel pensioenkapitaal er voor uw pensioen is. We hebben dan niet meer te maken met de rekenrente. En ook niet meer met de dekkingsgraad als graadmeter of de pensioenen omhoog of omlaag gaan.

 • Kiezen uit een gezamenlijke of een eigen pensioenpot

  Er komen straks twee regelingen. Dat zijn allebei zogenaamde ‘premieregelingen’. Daarin staan geen afspraken over de hoogte van uw pensioen, maar over het geld dat uw werkgever en u betalen (of betaald hebben) voor uw pensioen.

  Welke regeling wij krijgen, is nu nog niet bekend. De vakbonden en werkgevers kiezen een van de twee varianten voor 1 januari 2025.

  1. Gezamenlijke pensioenpot
   Ofwel het ‘nieuwe contract’. Het pensioengeld wordt samen in één gezamenlijke pensioenpot belegd. Daaruit worden de pensioenen betaald. Elk jaar krijgt de deelnemer een inschatting van zijn of haar deel van de gezamenlijke pensioenpot en een inschatting van het pensioen dat de deelnemer straks krijgt. Die inschatting zal ieder jaar anders zijn.

   Er gaat ook geld naar een ‘buffer’ om financiële tegenvallers op te vangen. Bijvoorbeeld als het slechter gaat met de beleggingen. De vakbonden en werkgevers bepalen onder meer hoe de mee- en tegenvallers worden verdeeld onder iedereen die bij het fonds een pensioen heeft staan.

  2. Een eigen pensioenpot
   Ofwel de ‘aangepaste verbeterde premieregeling’. Ook in deze variant wordt het pensioengeld belegd. Maar de deelnemer bouwt pensioenkapitaal op in een eigen pensioenpot. Het fonds neemt meer risico met beleggen als de deelnemer jong is en nog ver van het pensioen afstaat. Zo neemt de kans op een hoger pensioen toe. Als de deelnemer ouder wordt en dichter bij het pensioen komt, neemt het fonds minder risico met beleggen. Daardoor verandert er niet veel meer aan het pensioen vlak voor de pensioendatum. In deze variant is er geen verplichte buffer. Het kan wel zijn dat er eentje komt, maar dat moet niet.
 • Jongeren bouwen meer pensioen op

  Alle deelnemers gaan straks hetzelfde premiepercentage betalen. De premie van een jongere levert meer kapitaal op, want die wordt langer belegd. De premie van een oudere levert minder kapitaal op, want die wordt korter belegd.

  • Jongeren krijgen zo de kans om voldoende pensioen op te bouwen.
  • Ouderen gaan hier niets van merken, want zij hebben al voldoende opgebouwd.
  • Voor de veertigers en vijftigers is dit minder gunstig. Want zij hebben als jongere minder opgebouwd en gaan in de toekomst niet méér opbouwen. Het pensioenfonds moet hiermee rekening houden. Hoe dat gebeurt, moet nog worden uitgewerkt.
 • Nabestaandenpensioen voor alle fondsen hetzelfde

  Ook over het nabestaandenpensioen (partnerpensioen en wezenpensioen) zijn afspraken gemaakt. In het pensioenakkoord Nu zijn er nog veel verschillen tussen het nabestaandenpensioen van fondsen. Maar in het nieuwe pensioenstelsel gelden straks voor ieder fonds dezelfde afspraken.

  • Overlijdt u voor uw pensioendatum? En bouwde u op dat moment pensioen bij ons op? Dan krijgt uw partner straks maximaal 50% van het salaris dat u verdiende. Nu krijgt uw partner nog 70% van het ouderdomspensioen dat u zou ontvangen als u tot uw pensioendatum bij ons pensioen zou opbouwen.
  • Werkt u langere tijd niet of begint u een eigen bedrijf? Dan mag u straks een stukje van uw eigen pensioen gebruiken om een pensioen voor uw partner te regelen.
  • Overlijdt u na uw pensioendatum? Dan krijgt uw partner straks 70% van uw ouderdomspensioen. Dat is bij ons fonds nu ook al zo.
  • Kinderen krijgen straks een wezenpensioen totdat ze uiterlijk 25 jaar zijn. Nu krijgen ze bij ons een wezenpensioen totdat ze 18 jaar zijn. Of totdat ze 27 jaar zijn als ze nog studeren.
  • Het wezenpensioen wordt maximaal 20% van het salaris van de ouder verdiende. Nu is dat nog 14% van het ouderdomspensioen.
 • Regeling voor zware beroepen

  Het kabinet gaat – samen met vakbonden en werkgeversorganisaties – kijken naar het pensioen voor mensen met een 'zwaar beroep'. We weten nog niet wat dit voor onze sector en onze pensioenregeling betekent.

 • 10% in één keer

  Op uw pensioendatum kunt u er straks voor kiezen om in één keer een bedrag uit uw pensioen op te nemen. Het gaat om maximaal 10% van de waarde van uw opgebouwde ouderdomspensioen. Het pensioen dat u daarna elke maand krijgt uitbetaald, gaat dan de rest van uw leven omlaag. Hebt u een partner? Dan moet hij of zij instemmen met uw keuze. Belangrijk is dat uw pensioen dus niet teveel omlaag gaat, zodat u (of uw partner na uw overlijden) nog kunt rondkomen. Eenmaal opgenomen pensioengeld kunt u niet meer terugstorten.

  Overweegt u deze keuze? Dan is het goed om te weten dat het om een bruto bedrag gaat. Dat betekent dat u hierover nog belasting moet betalen. Omdat het gunstiger kan zijn om de uitkering later te ontvangen, is het – in het huidige plan – ook mogelijk om het bedrag ineens later te ontvangen: in februari van het jaar nadat uw AOW is ingegaan.

  Let op de keerzijde!

  1. De maandelijkse uitkering van uw pensioen gaat daarna de rest van uw leven omlaag. Belangrijk is dat uw pensioen niet teveel omlaag gaat, zodat u na de opname van dit bedrag nog goed kunt rondkomen. Eenmaal opgenomen pensioengeld kunt u niet meer terugstorten.

  2. Hebt u een partner? Dan moet hij of zij instemmen met de uitkering ineens.

  3. De uitkering is een bruto bedrag. Dat betekent dat u hierover nog belasting moet betalen. Als u voor uw AOW-leeftijd dit bedrag ontvangt, betaalt u meer belasting dan als u het bedrag na uw AOW-leeftijd ontvangt. Dat heeft te maken met de tarieven die de Belastingdienst gebruikt. Laat u uw pensioen tegelijk ingaan met uw AOW of in het jaar waarin uw AOW ingaat? Dan kunt u ervoor kiezen om het bedrag ineens te ontvangen in februari in het jaar erna. Dan betaalt u minder belasting.

  4. Ook heeft de uitkering van het bedrag ineens invloed op de hoogte van eventuele toeslagen die u ontvangt. Omdat uw inkomen stijgt, krijgt u misschien minder zorgtoeslag of huurtoeslag.

  De Eerste Kamer moet nog akkoord gaan met het wetsvoorstel. Als alles volgens planning verloopt, krijgen toekomstige gepensioneerden vanaf 1 januari 2023 deze nieuwe keuze aangeboden.