Voor de opbouw van uw pensioen betaalt u pensioenpremie. Uw werkgever betaalt 2/3 deel en u betaalt zelf 1/3 deel.

Hoeveel betaalt u?

De totale pensioenpremie is vastgesteld op 22,50% van de pensioengrondslag. U betaalt 7,5%, uw werkgever 15,0%. Hoeveel u zelf precies betaalt, ziet u op uw loonstrook.

Hoe betaalt u?

Uw bijdrage aan uw pensioenopbouw wordt automatisch ingehouden op uw bruto maandsalaris. Uw werkgever maakt uw bijdrage samen met de bijdrage van de werkgever over naar ons pensioenfonds.

Kostendekkende premie

De premie die wij van u en uw werkgever ontvangen, moet voldoende zijn om alle kosten voor de pensioenopbouw te dekken. Dat is wettelijk verplicht. We noemen dit ook wel een kostendekkende premie.

Bent u arbeidsongeschikt?

Als u niet meer kunt werken omdat u (volledig) arbeidsongeschikt bent, bouwt u toch pensioen op bij ons fonds. Voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent, hoeft u geen pensioenpremie te betalen. De percentages en voorwaarden die hierbij gelden, vindt u in het pensioenreglement.