Gaat u in de sector Rijn- en Binnenvaart werken? En is uw werkgever aangesloten bij Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart? Dan zorgen wij voor uw pensioen.

Wat moet u doen?

U hoeft zelf niets aan te vragen. Uw werkgever meldt u aan bij ons pensioenfonds. U krijgt daarna binnen 3 maanden meer informatie van ons. We leggen u daarin uit hoe uw pensioen geregeld is.

Wat regelt u verder?

Hebt u een partner? Als u overlijdt, kan uw partner recht hebben op partnerpensioen. Als u samenwoont, zijn er voorwaarden. Het is handig als u uw partner meteen bij ons aanmeldt.

Had u bij uw vorige werkgever ook pensioen? Dan kunt u dit pensioen 'meenemen' naar onze pensioenregeling. We noemen dit waardeoverdracht

Er kunnen zich twee situaties voordoen:

1) Uw pensioen ligt onder de wettelijke afkoopgrens van € 592,51 (in 2024)

Als uw pensioen lager is dan de wettelijke afkoopgrens, dan kan het zo zijn dat uw oude pensioenfonds of verzekeraar dit pensioen automatisch overdraagt aan ons. Het gaat dus automatisch met u mee naar uw nieuwe baan. Zij maken het geld dan over aan ons fonds en wij voegen het toe aan uw pensioen volgens de regels van onze pensioenregeling. Wij sturen u een brief waarin staat hoeveel geld wij hebben ontvangen en hoeveel pensioen u hiervoor krijgt in onze pensioenregeling.

2) Uw pensioen ligt boven de wettelijke afkoopgrens van € 592,51 (in 2024)

Als uw pensioen hoger is dan de wettelijke afkoopgrens, moet u zelf bepalen of het in uw situatie verstandig is om uw pensioen mee te nemen of niet.

Is uw werkgever vrijgesteld?

Uw werkgever kan 'vrijgesteld' zijn. Uw werkgever is dan niet bij ons pensioenfonds aangesloten. Vraag bij uw werkgever wat u voor uw pensioen kunt regelen.