Het pensioenfonds

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 8 leden en een aspirant-bestuurslid. Er zijn 4 leden namens de werkgevers, 3 namens de werknemers en 1 lid namens de pensioengerechtigden.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregeling en de beleggingen. Het bestuur stelt het pensioenreglement op. Daarnaast neemt het elk jaar een besluit over het wel of niet verlenen van toeslag op de pensioenen. Daarbij behartigt het bestuur de belangen van iedereen die bij het pensioenfonds betrokken is.

Dagelijkse uitvoering

Het bestuur van het pensioenfonds heeft de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden uitbesteed aan een uitvoeringsorganisatie en meerdere vermogensbeheerders. De dagelijkse werkzaamheden betreffen pensioenadministratie, bestuursondersteuning en vermogensbeheer. Het bestuur blijft verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de uitbestede taken. Dit is volgens de eisen van de Pensioenwet.

Samenstelling

Het bestuur heeft de heer H.A.J.H. Hijlkema als vaste voorzitter aangesteld en de heer M.J.M. Koning is vice-voorzitter. 

Bij samenstelling van het bestuur is er een onderverdeling gemaakt naar 5 portefeuilles:

  • Vermogensbeheer
  • Communicatie
  • Risicomanagement en financiën
  • Pensioenbeleid
  • Pensioenuitvoering
Het bestuur bestaat uit:

Dhr. H.J.A.H. Hijlkema
Voorzitter

“Mijn achtergrond is stuurman grote en kleine handelsvaart. In 1974 ben ik bij de vakbond gaan werken en ontdekte pensioen als belangrijke arbeidsvoorwaarde. Als voorziening voor de oude dag, maar ook bij overlijden en arbeidsongeschikt. Daar moest ik meer van weten. Dit leidde uiteindelijk tot de uitdaging om mede verantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoering van de pensioen-regeling. Dat doe ik met veel enthousiasme en gedrevenheid. Er is een grote verbondenheid met de sector en de mensen die daarin werken. Wij gaan voor een goed pensioen en daar doen we ons best voor. “

Dhr. M.J.M. Koning
Vice-voorzitter

“Ons pensioenstelsel is complex en staat onder druk. Dat zorgt voor uitdagingen die ook voor het personeel in de Rijn- en Binnenvaart moeten worden opgelost. Met een regeling op bedrijfstakniveau kunnen werkgevers en werknemers samen hun verantwoordelijkheid nemen voor deze belangrijke arbeidsvoorwaarde. Zo kunnen we het werken in onze bedrijfstak aantrekkelijk houden en dat is, gezien de schaarste van gekwalificeerd personeel, hard nodig. Daar zet ik me graag voor in.”

Dhr. C.H. Blokzijl
Bestuurslid

“Een goed en betaalbaar pensioen hangt voor een groot deel af van de rendementen die het pensioenfonds realiseert. Een evenwichtige afweging tussen risico en rendement is daarbij belangrijk. Vanuit de beleggingscommissie vertalen wij niet alleen het beleggingsbeleid naar de dagelijkse praktijk maar controleren wij ook doorlopend de inspanningen van onze beleggers.”

Dhr. M. Vos
Bestuurslid

 

Mevr. M. van de Runstraat
Bestuurslid

“Ik ben opgegroeid in de binnenvaart, we hebben zelf schepen met personeel en ik heb een administratiekantoor gespecialiseerd in de binnenvaart. Mijn kennis van de binnenvaartbranche is groot. Daarmee wil ik namens de werkgevers in de binnenvaart een bijdrage leveren aan een goed pensioen.”

Dhr. R. van Oostrom
Bestuurslid

“Het perspectief op een goed pensioen vanuit het individu is voor mij van groot belang. De keuzes die het pensioenfonds maakt voor het bereiken van een goed pensioen voor alle werknemers van de Binnenvaart, moet voor hen begrijpelijk zijn. Duidelijk uitleggen hoe we dit doen en welke keuzes we daarbij maken, zie ik voor mijzelf als een kerntaak.”

Dhr. J.L.A.M. d'Hooghe
Bestuurslid

“De uitvoering van de pensioenregeling van de Rijn- en Binnenvaart is mijn aandachtspunt binnen het bestuur. Om ervoor te zorgen dat pensioenen correct en op tijd uitgekeerd worden, dat de pensioenopbouw juist is en dat zoveel mogelijk geautomatiseerd gebeurt. Een goede datakwaliteit en beheerste administratieve processen, daar sta ik voor.”

Dhr. H. van der Knaap
Bestuurslid

“Als bestuurslid namens de pensioengerechtigen vind ik het belangrijk dat er goed wordt gekeken naar de belangen van alle deelnemers. We moeten met iedereen rekening houden. Ik ben ook lid van de beleggingscommissie en wil een zo goed mogelijk beleggingsresultaat tegen aanvaardbare risico’s.”

Dhr. M. Steketee
Aspirant-bestuurslid

“Ik ben bestuurder bij Nautilus International: de vakbond voor maritieme professionals, de sector waterbouw, de havensleepdiensten en de wind offshore. Als aspirant-bestuurder van het fonds doe ik ervaring op met wat het betekent om de rol van bestuurder bij het pensioenfonds voor Rijn- en Binnenvaart in te vullen. Ik doe kennis op van de organisatie en de werkzaamheden van het fonds en waar mogelijk ondersteun ik het bestuur.”


De bestuursleden namens de werkgevers en de werknemers worden voorgedragen door de volgende organisaties:

1. Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB)
2. BLN-Koninklijke Schuttevaer
3. Nautilus International
4. CNV Vakmensen
Het bestuurslid namens de pensioengerechtigden is gekozen.