Wat doen wij?

Maak kennis met ons bestuur

Wat doet ons bestuur?

Achter de schermen zetten acht mensen zich in voor ons fonds - en dus voor u. Zij vertegenwoordigen de werkgevers, de werknemers en de pensioengerechtigden.

Het bestuur:

  • stelt het pensioenreglement op en zorgt voor de uitvoering ervan;
  • zorgt ervoor dat al het geld (de premies, het vermogen) goed en verantwoord wordt belegd;
  • zorgt ervoor dat alle betrokkenen op tijd de juiste informatie krijgen;
  • beslist ieder jaar of uw pensioen omhoog kan gaan;
  • beslist ook of uw pensioen misschien moet worden verlaagd.

Wie doet wat?

Binnen het bestuur zijn de taken verdeeld. Zo zijn er commissies die zich bezighouden met financiële zaken, wet- en regelgeving, risicobeheer en communicatie.

Maak kennis

Het bestuur bestaat uit:

Dhr. R. van Oostrom
Voorzitter

“Het perspectief op een goed pensioen vanuit het individu is voor mij van groot belang. De keuzes die het pensioenfonds maakt voor het bereiken van een goed pensioen voor alle werknemers van de Binnenvaart, moet voor hen begrijpelijk zijn. Duidelijk uitleggen hoe we dit doen en welke keuzes we daarbij maken, zie ik voor mijzelf als een kerntaak.”

 

Dhr. M. Vos
Vicevoorzitter

Dhr. C.H. Blokzijl
Bestuurslid

“Een goed en betaalbaar pensioen hangt voor een groot deel af van de rendementen die het pensioenfonds realiseert. Een evenwichtige afweging tussen risico en rendement is daarbij belangrijk. Vanuit de beleggingscommissie vertalen wij niet alleen het beleggingsbeleid naar de dagelijkse praktijk maar controleren wij ook doorlopend de inspanningen van onze beleggers.”

Mevr. M. Braamkolk - van de Runstraat
Bestuurslid

“Ik ben opgegroeid in de binnenvaart, we hebben zelf schepen met personeel en ik heb een administratiekantoor gespecialiseerd in de binnenvaart. Mijn kennis van de binnenvaartbranche is groot. Daarmee wil ik namens de werkgevers in de binnenvaart een bijdrage leveren aan een goed pensioen.”

Dhr. M. Steketee
Bestuurslid

“Ik ben bestuurder bij Nautilus International: de vakbond voor maritieme professionals, de sector waterbouw, de havensleepdiensten en de wind offshore. Als bestuurslid is onder meer de communicatie richting deelnemers en werkgevers een belangrijk aandachtspunt voor mij. Het blijft een uitdaging om in deze sector aandacht te krijgen voor het onderwerp pensioen. Terwijl het zo belangrijk is.”

 Mevr. S. Mariano
Bestuurslid

 Mevr. I. Blom
Bestuurslid

"Pensioen is inkomen voor later. Een complexe arbeidsvoorwaarde, je betaalt nu voor een uitkering op termijn. Het pensioenfonds stelt die uitkeringen zeker. Als pensioenfonds is het belangrijk om te communiceren over aanpak/beleid en over individuele rechten."

Dhr. X. den Uyl
Bestuurslid

Drie organisaties dragen namens de werkgevers en de werknemers de bestuursleden voor. Dat zijn:

  1. Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN)
  2. Nautilus International
  3. CNV Vakmensen

Het bestuurslid namens de pensioengerechtigden wordt niet voorgedragen maar gekozen.