Wat doen wij?

Maak kennis met ons bestuur

Wat doet ons bestuur?

Achter de schermen zetten acht mensen zich in voor ons fonds - en dus voor u. Het zijn acht bestuursleden en een aspirant bestuurslid. Zij vertegenwoordigen de werkgevers, de werknemers en de pensioengerechtigden.

Het bestuur:

  • stelt het pensioenreglement op en zorgt voor de uitvoering ervan;
  • zorgt ervoor dat al het geld (de premies, het vermogen) goed en verantwoord wordt belegd;
  • zorgt ervoor dat alle betrokkenen op tijd de juiste informatie krijgen;
  • beslist ieder jaar of uw pensioen omhoog kan gaan;
  • beslist ook of uw pensioen misschien moet worden verlaagd.

Wie doet wat?

Binnen het bestuur zijn de taken verdeeld. Zo zijn er commissies die zich bezighouden met financiële zaken, wet- en regelgeving, risicobeheer en communicatie.

Maak kennis

Het bestuur bestaat uit:

Dhr. R. van Oostrom
Voorzitter

“Het perspectief op een goed pensioen vanuit het individu is voor mij van groot belang. De keuzes die het pensioenfonds maakt voor het bereiken van een goed pensioen voor alle werknemers van de Binnenvaart, moet voor hen begrijpelijk zijn. Duidelijk uitleggen hoe we dit doen en welke keuzes we daarbij maken, zie ik voor mijzelf als een kerntaak.”

 

Dhr. H.J.A.H. Hijlkema
Vice-voorzitter

“Mijn achtergrond is stuurman grote en kleine handelsvaart. In 1974 ben ik bij de vakbond gaan werken en ontdekte pensioen als belangrijke arbeidsvoorwaarde. Als voorziening voor de oude dag, maar ook bij overlijden en arbeidsongeschikt. Daar moest ik meer van weten. Dit leidde uiteindelijk tot de uitdaging om mede verantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoering van de pensioenregeling. Dat doe ik met veel enthousiasme en gedrevenheid. Er is een grote verbondenheid met de sector en de mensen die daarin werken. Wij gaan voor een goed pensioen en daar doen we ons best voor. “

Dhr. C.H. Blokzijl
Bestuurslid

“Een goed en betaalbaar pensioen hangt voor een groot deel af van de rendementen die het pensioenfonds realiseert. Een evenwichtige afweging tussen risico en rendement is daarbij belangrijk. Vanuit de beleggingscommissie vertalen wij niet alleen het beleggingsbeleid naar de dagelijkse praktijk maar controleren wij ook doorlopend de inspanningen van onze beleggers.”

Mevr. M. Braamkolk - van de Runstraat
Bestuurslid

“Ik ben opgegroeid in de binnenvaart, we hebben zelf schepen met personeel en ik heb een administratiekantoor gespecialiseerd in de binnenvaart. Mijn kennis van de binnenvaartbranche is groot. Daarmee wil ik namens de werkgevers in de binnenvaart een bijdrage leveren aan een goed pensioen.”

Dhr. H. van der Knaap
Bestuurslid

“Als bestuurslid namens de pensioengerechtigen vind ik het belangrijk dat er goed wordt gekeken naar de belangen van alle deelnemers. We moeten met iedereen rekening houden. Ik ben ook lid van de beleggingscommissie en wil een zo goed mogelijk beleggingsresultaat tegen aanvaardbare risico’s.”

Dhr. M.J.M. Koning
Bestuurslid

“Ons pensioenstelsel is complex en staat onder druk. Dat zorgt voor uitdagingen die ook voor het personeel in de Rijn- en Binnenvaart moeten worden opgelost. Met een regeling op bedrijfstakniveau kunnen werkgevers en werknemers samen hun verantwoordelijkheid nemen voor deze belangrijke arbeidsvoorwaarde. Zo kunnen we het werken in onze bedrijfstak aantrekkelijk houden en dat is, gezien de schaarste van gekwalificeerd personeel, hard nodig. Daar zet ik me graag voor in.”

 

Dhr. M. Steketee
Bestuurslid

“Ik ben bestuurder bij Nautilus International: de vakbond voor maritieme professionals, de sector waterbouw, de havensleepdiensten en de wind offshore. Als aspirant-bestuurder van het fonds doe ik ervaring op met wat het betekent om de rol van bestuurder bij het pensioenfonds voor Rijn- en Binnenvaart in te vullen. Ik doe kennis op van de organisatie en de werkzaamheden van het fonds en waar mogelijk ondersteun ik het bestuur.”

Dhr. M. Vos
Bestuurslid

 

Vier organisaties dragen namens de werkgevers en de werknemers de bestuursleden voor. Dat zijn:

  1. Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB)
  2. BLN-Koninklijke Schuttevaer
  3. Nautilus International
  4. CNV Vakmensen

Het bestuurslid namens de pensioengerechtigden wordt niet voorgedragen maar gekozen.