Vrijwillig pensioen opbouwen

Wilt u vrijwillig pensioen blijven opbouwen bij ons?

Bent u niet langer deelnemer aan onze pensioenregeling? En hebt u nog geen nieuwe pensioenregeling? Dan kunt u uw pensioenopbouw bij ons fonds soms zelf voortzetten. We noemen dit vrijwillige voortzetting.

Tijdelijke oplossing

Vrijwillig pensioen blijven opbouwen bij ons fonds is een tijdelijke oplossing. U voorkomt daarmee dat u een tijd geen of minder pensioen opbouwt. U betaalt dan zelf de hele pensioenpremie, ook het deel dat uw werkgever eerder betaalde. Een voorbeeldberekening vindt u hier.

U kunt maximaal 3 jaar vrijwillig pensioen blijven opbouwen bij ons fonds. U bouwt dan pensioen op volgens de pensioenregeling waar u aan deelnam.

U kunt voor vrijwillige voortzetting kiezen als u:

 • in een andere sector gaat werken en niet onder een pensioenregeling valt, of
 • onvrijwillig werkloos wordt en een WW-uitkering krijgt, of
 • zelfstandig ondernemer (zonder personeel) wordt.

De voorwaarden zijn:

 • u neemt minstens 3 jaar deel aan onze pensioenregeling.
 • uw vrijwillige voortzetting sluit direct aan op uw deelname aan onze pensioenregeling.
 • u bent geen deelnemer aan een andere pensioenregeling.
 • u bent jonger dan 64 jaar, behalve wanneer u om medische redenen niet meer werkt.

Neem binnen 9 maanden nadat u uit dienst gaat contact met ons op

 • We stellen een offerte voor u op.
 • Als u akkoord gaat, regelen we de vrijwillige voortzetting verder voor u.
  Wilt u uw vrijwillige voortzetting beëindigen? Houd dan rekening met een opzegtermijn van 3 maanden.