Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart voert uw pensioenregeling uit.

Onze pensioenregeling is een middelloonregeling. We berekenen uw pensioen over het salaris dat u gemiddeld hebt verdiend toen u in onze sector werkte. De pensioenregeling bestaat uit ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen en een voorziening bij arbeidsongeschiktheid (premievrije deelname).

Voor uw pensioen betaalt u samen met uw werkgever maandelijks een premie. Uw werkgever draagt de premies af aan ons pensioenfonds. Wij beheren alle premies voor u. Vanaf uw pensioeningangsdatum krijgt u van ons een pensioenuitkering.

Het bestuur van ons pensioenfonds bekijkt jaarlijks of de opgebouwde en ingegane pensioenen kunnen worden verhoogd met een toeslag.

Alle regels voor uw pensioen staan in de Pensioen 1-2-3 en in het pensioenreglement.

Downloads