Wanneer moet u in actie komen?

Als u verhuist naar het buitenland

buitenland.png

Meld dit aan uw pensioenfonds. Informatie over de gevolgen voor de AOW vraagt u aan bij de Sociale Verzekeringsbank. Of kijk op www.svb.nl.

Let op: ook als u binnen het buitenland verhuist, moet u Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart daarover informeren.