Hoe zeker is uw pensioen?

Welke risico's zijn er?

uitkeringszekerheid_risico.png

De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenbetaling kan wel eens 80 jaar zitten. In zo'n periode verandert de wereld waardoor er risico's kunnen ontstaan die uw pensioen bedreigen. De risico's leiden mogelijk tot een tekort.

Ons fonds probeert voorbereid te zijn op de risico's die uw pensioen kunnen bedreigen. In het verleden is dat niet altijd goed gegaan. Bijvoorbeeld door de snelle stijging van de levensverwachting. Die stijging is namelijk groter dan de stijging waarmee we rekening hebben gehouden. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald. Het pensioenfonds moet dan meer geld hebben dan waar eerst op werd gerekend. 

De rentestand beïnvloedt de waarde van de pensioenen. Pensioenuitvoerders maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart 'in kas' moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duur.

Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgt Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken. Een pensioenfonds of -verzekeraar kan beleggingsrisico's ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden. Voor onze pensioenregeling geldt dat de onderliggende beleggingen geen rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame activiteiten. Lees meer over ons beleid op bij Verantwoord beleggen.

Er zijn meer risico's waar Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart rekening mee moet houden om uw pensioen zo goed mogelijk te beschermen. Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart moet die risico's dus letterlijk 'managen'. Meer informatie over het risicomanagement van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart vindt u op deze website.

Besluiten van het fondsbestuur over het beleid over de hoogte van de premie en de indexatie zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds. Vanaf 2015 moeten pensioenuitvoerders bij beleidsbeslissingen gebruikmaken van de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde over twaalf maanden. 

Wilt u meer weten over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad? Kijk bij Financiële situatie. Of bij Nieuws.