Hoe bouwt u pensioen op?

drie_pijlers.png

U bouwt op 3 manieren pensioen op:

A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid als u in Nederland gewoond of gewerkt hebt. Op svb.nl leest u meer over de AOW.
B. Pensioen bij Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

 middelloon.png

Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft. Dit heet een  middelloonregeling .

 opbouw.png

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele bruto loon. Over € 20.935,00 bouwt u in 2023 geen pensioen op. Dit 'drempelbedrag', ook wel 'franchise' genoemd, is ongeveer gelijk aan de AOW-uitkering die u vanaf uw AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. Over het bruto loon min het drempelbedrag bouwt u jaarlijks 1,16% aan pensioen op. 

 premieverdeling_beide_67.png

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. Bij Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart betaalt u 1/3 deel van de pensioengrondslag en uw werkgever 2/3 deel. Vraag bij uw werkgever na hoeveel u betaalt en hoeveel uw werkgever betaalt. De premie die u zelf betaalt, vindt u terug op uw loonstrook.