Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

U blijft pensioen opbouwen als u arbeidsongeschikt bent

arbeidsongeschiktheidspensioen.png

Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent, hebt u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Meer informatie hierover vindt u bij ziek of arbeidsongeschikt.