Beleggen: hoe werkt dat?

Verantwoord beleggen

Een betere wereld

We kiezen bewust voor verantwoord beleggen. Zo willen we vanuit het pensioenfonds ons steentje bijdragen aan een betere wereld. Waar mogelijk houden we rekening met de impact van onze beleggingen op mens, milieu en maatschappij. Daarom beleggen we niet in bedrijven die controversiële wapens maken, zoals clusterbommen en landmijnen. En we beleggen niet in de tabaksindustrie. We gaan, via onze vermogensbeheerders, ook in gesprek met ondernemingen waarin we beleggen.

Dit betekent niet dat onze pensioenregeling en beleggingsmix daarmee volgens de Europese regels ook duurzaam zijn. Om jezelf als fonds duurzaam te mogen noemen, moet je voldoen aan de nieuwe Europese regels die sinds 10 maart 2021 gelden: de Sustainable Finance Disclosure Regulations (SFDR). Die regels gelden voor alle institutionele beleggers en dus ook voor ons pensioenfonds.

Volgens de SFDR moeten fondsen op hun website duidelijk aangeven of de uitvoering van hun regeling duurzaam is. En dat is alleen het geval als duurzaamheid een belangrijk kenmerk is van het fonds volgens de Europese regels en als dat kan worden bewezen met uitgebreide (en daardoor vaak ook dure) rapportages. Bij de beleggingen van onze pensioenregeling wordt geen rekening gehouden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Dat we ons volgens de Europese regels niet ‘duurzaam’ mogen noemen, wil natuurlijk niet zeggen dat we dus ook niets doen aan duurzaamheid. Voor ons fonds geldt dat we het belangrijk vinden om verantwoord met onze beleggingen om te gaan en dat dit niet ten koste mag gaan van het rendement. Ook vinden we dat de kosten die dit met zich meebrengt, acceptabel moeten zijn. Ons doel is allereerst om een degelijke pensioenregeling uit te voeren voor al onze deelnemers tegen acceptabele kosten.

We houden we de wet- en regelgeving rondom duurzaamheid in de gaten en zullen ons beleid evalueren zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Meer weten?

Lees meer over ons beleid voor verantwoord beleggen.