Wat doen wij?

Wij zijn er voor u

Ons fonds is een verplicht bedrijfstakpensioenfonds dat in 1960 is opgericht.

Wij voeren de pensioenregeling uit voor werknemers in de sector Rijn- en Binnenvaart. Dat doen we in opdracht van de werkgevers- en werknemersorganisaties (sociale partners). Bij ons fonds is uw pensioen in goede handen.

Ons fonds telt 1.022 premiebetalende werkgevers, 4.634 werknemers en 3.377 mensen die al pensioen van ons krijgen. Een aantal werkgevers is vrijwillig bij ons aangesloten.

De verplichtstelling loopt op 1 januari 2025 af. Sociale partners beraden zich op een nieuwe, vrijwillige pensioenregeling voor de sector.

Ons doel?

We zorgen dagelijks voor een degelijke pensioenvoorziening voor:

  • alle werknemers die bij ons pensioen opbouwen;
  • alle ex-werknemers die bij ons pensioen hebben opgebouwd.

Dat doen wij niet alleen. We werken samen met bedrijven waaraan we allerlei taken uitbesteden. Bijvoorbeeld AZL voor de administratie, Montae & Partners voor advies en ondersteuning en verschillende vermogensbeheerders die voor ons beleggen. Natuurlijk blijft het bestuur wel altijd eindverantwoordelijk.

We moeten ook verantwoording afleggen:

Meer weten?