Wat doen wij?

Beloningen

Voor wat, hoort wat

De leden van het bestuur, het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht zetten zich vele uren voor ons fonds in. Daarvoor krijgen zij een passende beloning, die recht doet aan hun deskundigheid en de tijd die ze aan het fonds besteden.

De beloningen zijn niet afhankelijk van de financiële prestatie van ons fonds. De leden krijgen dus geen prestatiebeloning of een bonus en ook geen ontslagvergoeding. 

Meer weten?

Bekijk het Beloningsbeleid