Het pensioenfonds

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Het pensioenfonds heeft een lange termijn beleggingsperspectief. Dit vertaalt zich in een lange termijn beleggingsbeleid waarvan de wens om verantwoord te beleggen een belangrijk onderdeel is.

Het pensioenfonds heeft een duidelijke focus op een verantwoord beleggingsbeleid. De basis hiervoor vormen de 'beleggingsprincipes' van het pensioenfonds.

Randvoorwaarde bij het verantwoord beleggen is dat het beleid te allen tijden beleggingstechnisch verantwoord is. Het pensioenfonds vindt dat bij verantwoord beleggen ook verantwoorde kosten horen. Het verantwoord beleggingsbeleid mag derhalve zeer beperkte meerkosten opleveren. Het pensioenfonds gaat er vanuit dat de keuze om meer verantwoord te beleggen van maatschappelijke meerwaarde is en het rendement op lange termijn niet negatief beïnvloedt.  

In ons jaarverslag vindt u de volledige uitwerking van ons verantwoord beleggingsbeleid. Maatschappelijk verantwoord beleggen maakt deel uit van ons beleggingsbeleid.

Downloads