Nieuwsoverzicht

Dekkingsgraad stijgt naar 119,7% in juli

Onze financiële positie is verbeterd in juli 2018. Dat is te zien aan de dekkingsgraad. Deze is eind juli vastgesteld op 119,7%. Eind juni 2018 was de dekkingsgraad 117,9%.

Beleidsdekkingsgraad

Sinds 1 januari 2015 wordt ook gekeken naar de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden, de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. Deze beleidsdekkingsgraad is belangrijk voor het beleid van het bestuur. Denk daarbij aan besluiten over verlagen of verhogen van de pensioenen. De beleidsdekkingsgraad van ons fonds was eind juli 118,5%. Een maand eerder was dat 118,3%.

Verloop (beleids)dekkingsgraad

In de grafiek is het verloop van de (beleids)dekkingsgraad opgenomen. 

Herstelplan

Het bestuur heeft aan het begin van vorig jaar een herstelplan ingediend bij de toezichthouder. In het herstelplan laat het bestuur zien hoe de vereiste dekkingsgraad in de komende tijd wordt gehaald. Het pensioenfonds hanteert een vereiste dekkingsgraad van 121,0%. Vanaf deze dekkingsgraad kan de volledige stijging van de prijzen (in een gegeven jaar) worden gecompenseerd door het verhogen van de pensioenen. Vanaf 110% kan het fonds een deel van de prijsstijgingen compenseren. De beleidsdekkingsgraad is op dit moment lager dan de vereiste dekkingsgraad van ons pensioenfonds. Omdat de vereiste dekkingsgraad niet wordt gehaald, wordt er gesproken van een tekort. Ons bestuur heeft daarom aan het begin van vorig jaar een nieuw herstelplan ingediend bij de toezichthouder.