Nieuwsoverzicht

Haalbaarheidstoets 2018

Pensioenfonds Rijn- en Binnenvaart voert elk jaar een haalbaarheidstoets uit. Met deze haalbaarheidstoets onderzoeken we in hoeverre ons fonds de komende jaren de pensioenen kan verhogen. Het gaat om een zo realistisch mogelijke inschatting over de komende 60 jaar. Daarbij houden we rekening met 2.000 verschillende toekomstscenario’s.

Uitkomst haalbaarheidstoets 2018

Uit de haalbaarheidseis komt een cijfer dat aangeeft in welke mate het pensioenfonds uw pensioen, naar verwachting, kan laten meegroeien met de prijsstijgingen. Uit de haalbaarheidstoets van 2018 is het cijfer 127% gekomen. Als de uitkomst 100% is kan het pensioenfonds uw pensioen met alle prijsstijgingen laten meestijgen. De waarde van het pensioen blijft dus behouden. Wanneer het cijfer bijvoorbeeld 90% is, daalt het pensioen in waarde. Het cijfer 127% dat uit de haalbaarheidstoets van Pensioenfonds Rijn- en Binnenvaart komt, is positief. Dit betekent dat het pensioen met alle prijsstijgingen kan meegroeien én daar bovenop zelfs nog 27% in waarde zou kunnen toenemen.

Wat betekent de uitkomst voor u?

Hoewel dit cijfer heel positief is, is dit een cijfer dat uit een rekenmodel komt. Dit is dus niet automatisch door te rekenen in de hoogte van uw pensioen. Wat u wel zult merken, is dat er mogelijk in de komende jaren vaker stijgingen van uw pensioen kunnen plaatsvinden.

Meer over de haalbaarheidstoets

De uitkomst van de haalbaarheidstoets is waardevolle informatie voor het pensioenfondsbestuur. Het geeft antwoord op vragen als:

  • Ontvangt ons pensioenfonds genoeg pensioenpremie om de pensioenen te kunnen verhogen, zoals wij dat graag willen?
  • Past ons beleggingsbeleid en ons risicomanagement bij onze doelen?
  • Kunnen we met dit beleid de pensioenen elk jaar verhogen?

De toets biedt verschillende uitkomsten. Het geeft een verwachting van hoe het met onze pensioenen gaat als het goed of slecht gaat met de economie.

De toets wordt op twee manieren uitgevoerd:

  • rekening houdend met de werkelijke financiële situatie van ons fonds
  • rekening houdend met een fictieve situatie, waarbij de financiële situatie van ons fonds precies voldoet aan de eisen van de wet

Wat als de uitkomst heel laag is?

Ligt de uitkomst onder een bepaalde ondergrens, dan kijkt het bestuur of er iets moet veranderen aan het beleid. Het kan gaan om een wijziging in:

  • het beleggingsbeleid
  • het premiebeleid
  • het beleid om de pensioenen te verhogen of
  • onze pensioenregeling

Een combinatie van bovengenoemde maatregelen behoort ook tot de mogelijkheden.