Nieuwsoverzicht

Uw pensioen als u in het buitenland gaat wonen

Als u naar het buitenland verhuist moet u veel regelen. Voor uw pensioen zijn twee dingen heel belangrijk:

  1. Geef ons uw nieuwe buitenlandse adres door, zodat wij u altijd kunnen bereiken. Geef ons liefst ook uw e-mailadres door.
  2. Geef ons voortaan wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden door. Als u in het buitenland trouwt bijvoorbeeld of gaat scheiden. Wij krijgen dit namelijk niet meer door via de gemeente. U moet dit voortaan zelf melden. Dat is wel belangrijk voor uw pensioen.

U doet dat eenvoudig online, via Mijn Pensioencijfers.

Wij betalen u uw pensioen, ook als u dan nog steeds in het buitenland woont

Voordat we het pensioen uitbetalen, checken we altijd of de betreffende gepensioneerde nog in leven is. Woont u in het buitenland, dan moet u dat zelf aantonen. Hiervoor sturen wij u een zogenaamd Attestatie de vita. U laat dat invullen door een officiële instantie en stuurt dat daarna naar ons terug.

Gaat u in het buitenland werken en gaat u daar ook pensioen opbouwen?

Dan wilt u uw pensioen misschien meenemen naar uw pensioenverzekeraar in het buitenland. Dat zou geen enkel probleem mogen zijn. En helemaal niet binnen de Europese Unie. Tussen de EU-landen is er immers ‘vrij verkeer van personen, diensten en kapitaal’. Helaas maken met name de Nederlandse (belasting)regels het wel lastig. Ga altijd eerst na of ons fonds daaraan kan meewerken.

Uw pensioen meenemen naar het buitenland

Daar is het een en ander voor nodig. U kunt denken aan het volgende:

  1. Een ‘substantiële dienstbetrekking’ in het buitenland van minstens 5 jaar.
  2. U moet deelnemen aan een nieuwe pensioenregeling. Die regeling mag geen afkoop toestaan en de pensioenuitvoerder moet onder toezicht staan.
  3. U moet aantonen dat uw nieuwe land belasting heft over uw pensioen.
  4. Bent u gescheiden? Dan moet uw ex-partner instemmen met de overdracht van uw pensioen.
  5. Ons fonds moet de overdracht melden bij De Nederlandsche Bank.

Misschien geen reden om uw plannen in de koelkast te zetten, maar wel goed om alvast te weten. Bereid u goed voor als u naar het buitenland vertrekt.

Vragen?

Met vragen over uw pensioen als u in het buitenland woont kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag.