Nieuwsoverzicht

Goed nieuws: uw pensioen wordt verhoogd

Het bestuur van pensioenfonds Rijn- en Binnenvaart heeft besloten uw pensioen per 1 januari  2019 te verhogen met 1,27%. 

Jaarlijks beoordeelt het bestuur of een verhoging van de pensioenen mogelijk is. De hoogte van de beleidsdekkingsgraad is hiervoor een belangrijke indicator. Deze is de afgelopen maanden gestegen, zoals u ook kunt lezen in dit nieuwsbericht over de financiële positie van november.

De beleidsdekkingsgraad van ons fonds is de laatste maanden gestegen, daarom heeft het bestuur besloten tot deze verhoging van 1,27% van de pensioenen. In 2016 en 2017 is uw pensioen ook verhoogd, namelijk met respectievelijk 0,2% en 0,59%. 

Waarom verhogen wij uw pensioen?
Geld wordt elk jaar meestal minder waard. U kunt met hetzelfde geld in 2019 minder kopen dan in 2018. Dit heet inflatie. Ons pensioenfonds probeert uw pensioen daarom elk jaar op 1 januari te verhogen. Het pensioen dat u hebt opgebouwd groeit dan mee met de prijzen in Nederland. Dit heet toeslagverlening. Zo is uw pensioen waardevast. Gaat het financieel minder goed met ons pensioenfonds? Dan groeit uw pensioen niet mee met de prijzen. Of niet helemaal. Uw pensioen wordt dan minder waardevast. Gaat het daarna financieel beter? Dan verhogen wij uw pensioen misschien extra. Uw pensioen wordt dan juist meer waardevast.

De indexering betreft een verhoging van het opgebouwde pensioen:

  • Wanneer u pensioen ontvangt, wordt uw uitkering per 1 januari 2019 verhoogd. Omdat dit administratief niet meer in januari verwerkt kan worden, wordt de verhoging in februari doorgevoerd en krijgt u bij de uitkering van februari het te weinig betaalde over januari erbij. 
  • Wanneer u nog pensioen opbouwt, wordt het pensioen dat is opgebouwd tot en met 2018 verhoogd. U ziet dit straks terug op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). 

De toeslag geldt vanaf januari 2019.