Beloningsbeleid

De beloningen in 2022


Bestuur

  • De beloning van de voorzitter en de vice-voorzitter bedraagt € 31.728 op jaarbasis.
  • De overige bestuursleden ontvangen een beloning van € 26.440 per jaar.
  • Aspirant-bestuursleden ontvangen een beloning van € 6.610 per jaar.

Raad van Toezicht

  • De voorzitter ontvangt een beloning van € 15.864 per jaar.
  • De overige leden ontvangen een beloning van € 13.220 per jaar.

Verantwoordingsorgaan
De leden van het verantwoordingsorgaan ontvangen een vergoeding gebaseerd op de SER-normering. De vergoeding bedraagt per € 440 per dagdeel van 4 uur. De voorzitter van het verantwoordingsorgaan ontvangt bovendien een beloning van € 2.644 per jaar.

Overige dienstbetrekkingen
Ons pensioenfonds heeft geen werknemers in dienst.

Beloningsstructuur
Alle bovengenoemde beloningen zijn vaste vergoedingen die jaarlijks geïndexeerd worden. Er is dus geen enkele financiële prikkel voor de ontvangers hiervan om niet-duurzaam gedrag te vertonen of buitensporige risico’s te nemen.