Hoeveel krijgt u?

Doe de pensioencheck

Uw inkomen bestaat grofweg uit 3 delen:

1. AOW-pensioen

De hoogte van het AOW-pensioen is verschillend voor:

  • alleenstaanden
  • alleenstaanden met kinderen
  • gehuwden of samenwonenden

Meer informatie over uw AOW-pensioen vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

2. Ouderdomspensioen

Bij uw eerste pensioenbetaling ontvangt u van ons een bruto-netto berekening. Hierop staat:

  • uw bruto pensioen
  • de inhoudingen en
  • het netto bedrag dat op uw bankrekening wordt gestort

Inhoudingen en naheffing

Wij zijn verplicht om inhoudingen op uw bruto pensioen te doen. Het gaat om de zorgverzekering (= bijdrage Zvw) en loonheffing (= belastingpremie volksverzekeringen). Tot uw AOW-leeftijd betaalt u ook AOW-premie.

Als u ook pensioen ontvangt van andere organisaties, kan het zijn dat u aan het einde van het jaar extra loonheffing moet betalen aan de Belastingdienst. Dat komt doordat elke betalende instantie ervan uitgaat dat u alleen van hen inkomen ontvangt. Vaak betekent dit dat u over al elk inkomen het laagste belastingtarief betaalt.

Maar aan het einde van het jaar telt de Belastingdienst alle inkomens bij elkaar. Dit totaal kan betekenen dat u met een deel van uw inkomen in een hogere belastingschaal valt. Wat u te weinig aan belasting hebt betaald, moet u dan alsnog betalen. Dit is de naheffing. Hebt u daar vragen over? Neem dan contact op met de Belastingdienst.

In januari ontvangt u de jaaropgave van uw pensioen

Deze kunt u gebruiken bij uw belastingaangifte. Bij deze jaaropgave vindt u ook steeds een actuele bruto-netto berekening van uw pensioen. Daarbij ontvangt u informatie over zaken die voor u van belang zijn in verband met de hoogte van uw (netto) pensioenuitkering.

U krijgt jaarlijks een Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

Hierin staat wat u aan pensioen van ons fonds kunt verwachten. Voor uzelf en voor uw eventuele nabestaanden. De bedragen op het pensioenoverzicht zijn bruto bedragen per jaar.

Ook ziet u in het pensioenoverzicht:

  • De gegevens van u en eventueel uw partner
  • Informatie over het pensioen dat u hebt opgebouwd
  • Een toelichting op het pensioenoverzicht

Lees ook de veelgestelde vragen over het Uniform Pensioenoverzicht. U kunt uw UPO ook downloaden vanaf deze website. Log daarvoor in bij Mijn Pensioencijfers.

3. Extra pensioen

Misschien ontvangt u een uitkering van een bank of een verzekeraar uit een lijfrente, koopsompolis of andere verzekeringen. De hoogte hiervan hangt af van het type product, de inleg en het rendement. Neem contact op met uw bank of verzekeraar over de precieze hoogte van de uitkering.