Hoeveel krijgt u?

Uw betaling

Vanaf uw pensioendatum krijgt u iedere maand pensioen van ons pensioenfonds. U krijgt pensioen vanaf de 1ste dag van de maand waarin u met pensioen gaat. U krijgt dit pensioen zolang u leeft.

Woont u in Nederland?

Als de aanvraag van uw pensioen is afgerond, krijgt u automatisch maandelijks pensioen van ons fonds. U hoeft hier zelf niets voor te regelen.

Woont u in het buitenland? Dan hebt u met andere regels te maken. Voor uw pensioenuitkering moet u 1 keer per jaar een 'Bewijs van in leven zijn' (Attestatie de vita) inleveren.

Handig om te weten

  • We maken uw pensioen maandelijks rond de 23ste naar u over. Per bank kan er verschil zijn in de datum waarop het pensioen op uw rekening staat.
  • Wilt u het rekeningnummer waarop uw pensioen binnenkomt wijzigen? Neem contact met ons op, dan krijgt u een formulier. Stuur daarbij mee: een kopie, een scan van uw bankpas of een kopie van een rekeningafschrift met uw nieuwe rekeningnummer, én altijd een kopie van uw legitimatiebewijs mee. Het vakantiegeld is al in uw maandelijkse pensioen verrekend. We betalen dus niet apart vakantiegeld uit.
  • 1 keer per jaar krijgt u van ons een bruto-nettospecificatie met daarop al uw pensioenbedragen.
  • Ieder jaar krijgt u van ons een jaaropgave. Hebt u de jaaropgave nog niet ontvangen? Neem dan contact met ons op.
  • We bekijken ieder jaar of onze financiële positie sterk genoeg is om de pensioenen te verhogen met een toeslag.
  • Na uw pensionering krijgt u met andere belastingtarieven en heffingskortingen te maken. Lees meer op de website van de Belastingdienst.