Wanneer gaat het pensioen naar uw nabestaanden?

Bent u getrouwd, hebt u een geregistreerd partnerschap of hebt u uw partner aangemeld bij ons fonds? Dan krijgt uw partner na uw overlijden partnerpensioen van ons fonds. Zijn er kinderen die jonger zijn dan 18 jaar, dan krijgen zij wezenpensioen van ons fonds. Hoe hoog dat is, staat op het Uniform Pensioenoverzicht.

Studeren uw kinderen en zijn ze nog geen 27 jaar, dan hebben zij ook recht op wezenpensioen. Lees hoe dat zit voor stief- en pleegkinderen. 

Zijn partner en kinderen bij ons bekend?

Als u in Nederland woont, horen we automatisch van uw gemeente of er een huwelijk was of een geregistreerd partnerschap. En na een overlijden vragen we uw gemeente om de gegevens van de kinderen.

Bent u niet getrouwd en is er ook geen geregistreerd partnerschap, maar woont u wel samen met uw partner? Of woont u niet in Nederland? Kom dan in actie!

Woont u ongehuwd samen?

En hebt u geen geregistreerd partnerschap? Meld uw partner dan bij ons aan. Doe dat voordat u met pensioen gaat. Alleen als wij uw partner kennen, kan deze recht hebben op partnerpensioen. Lees hier hoe u uw partner aanmeldt.

Woont u in het buitenland?

Geef het ons dan altijd door als u een partner hebt. Alleen als wij uw partner kennen, kan deze recht hebben op partnerpensioen. Lees meer