Nieuwsoverzicht

Uw premie en pensioenopbouw in 2020

De werkgevers- en werknemersorganisaties (sociale partners) uit de sector Rijn- en Binnenvaart hebben ervoor gekozen de pensioenpremie volgend jaar niet te laten stijgen. Dit besluit heeft gevolgen voor de pensioenopbouw vanaf 1 januari 2020. Die gaat hierdoor iets omlaag.

Zoals u weet, hebben we aan de ene kant te maken met een lage rentestand en aan de andere kant met forse toekomstige pensioenverplichtingen. Hiervoor moeten we voldoende geld reserveren. Eigenlijk zouden we meer premiegeld moeten ontvangen. Maar sociale partners zien geen kans om meer premie aan werkgevers en werknemers te vragen. Daarom daalt uw pensioenopbouw vanaf 1 januari 2020 met 0,16%-punt en wordt dan 0,97%.

Hoe zit dat?

Over een deel van uw salaris (de franchise) bouwt u geen pensioen op. Voor dit deel krijgt u straks immers AOW van de overheid. Over het andere deel (het pensioengevend salaris) bouwt u wel pensioen op. 

Uw pensioenopbouw over het pensioengevend salaris was 1,13% en wordt nu 0,97%. Bovendien stijgt de franchise in 2020 licht. Hierdoor wordt uw pensioengevend salaris ook iets lager.

AOW gaat omhoog

Het goede nieuws is dat de overheid de AOW-uitkering vanaf 1 januari 2020 verhoogt. Lees hierover meer op www.svb.nl.