Nieuwsoverzicht

Goed nieuws: uw pensioen gaat op 1 januari 2020 omhoog

Het bestuur van pensioenfonds Rijn- en Binnenvaart heeft besloten uw (opgebouwde) pensioen per 1 januari 2020 te verhogen met 1,12%. 

Ieder jaar beoordeelt het bestuur of een verhoging van de pensioenen mogelijk is. Onze beleidsdekkingsgraad is hiervoor een belangrijke graadmeter. Die staat er goed voor. Daarom hebben we besloten tot deze verhoging van 1,12%. De afgelopen jaren konden we de pensioenen ook al verhogen. Dat is bijzonder in deze tijd waarin veel pensioenfondsen moeten korten.

Waarom verhogen wij uw pensioen?

Geld wordt elk jaar meestal minder waard. U kunt met hetzelfde geld in 2020 minder kopen dan in 2019. Dit heet inflatie. Wij proberen uw pensioen daarom elk jaar op 1 januari te verhogen. Het pensioen dat u hebt opgebouwd, groeit dan mee met de prijzen in Nederland. Zo is uw pensioen waardevast.

 • Gaat het financieel minder goed met ons pensioenfonds?
  Dan groeit uw pensioen niet mee met de prijzen. Of niet helemaal. Uw pensioen wordt dan minder waardevast.

 • Gaat het daarna financieel beter?
  Dan verhogen wij uw pensioen misschien extra. Uw pensioen wordt dan juist meer waardevast.

Wat betekent dit voor u?

 • Bouwt u pensioen op?
  Dan gaat het pensioen omhoog dat u tot en met 2019 hebt opgebouwd. U ziet dit terug op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2019 dat u in de loop van 2020 krijgt. Het staat dan ook in Mijn Pensioencijfers.

 • Bent u met pensioen?
  Dan gaat uw uitkering per 1 januari 2020 omhoog. U ziet dit terug op de betaalspecificatie die u rond 23 januari ontvangt.

 • Bouwde u in het verleden pensioen op maar nu niet meer?
  Ook dan ziet u de verhoging over uw indertijd opgebouwde pensioen terug op uw UPO 2019 dat u in de loop van 2020 krijgt. Het staat dan ook in Mijn Pensioencijfers.