Nieuwsoverzicht

Hoogte extra toeslag uit VPL-overschot bekend

Nóg een toeslag over uw opgebouwde pensioen: daarover hebt u al wat kunnen lezen in Pensioen Nieuws. Iedereen die al vóór 1 januari 2018 deelnam aan de pensioenregeling ontvangt die extra toeslag. Uw opgebouwde pensioen wordt hierdoor dus meer waard. De hoogte van die extra toeslag is nu bekend.

 • Bouwt u pensioen op? En deed u dat ook al vóór 1 januari 2018?
  Dan is de toeslag 0,85% over het pensioen dat u tot en met 31 december 2017 hebt opgebouwd. Ook als u toen gedeeltelijk arbeidsongeschikt was.

  Die toeslag ziet u terug in het bedrag aan opgebouwd Ouderdomspensioen op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2019. U ontvangt dit UPO in de loop van 2020. Het staat dan ook in Mijn Pensioencijfers.

 • Bent u met pensioen?
  Dan is de toeslag 0,28% over uw opgebouwde pensioen.

  Die toeslag wordt in februari 2020 toegevoegd aan uw pensioenuitkering. U ontvangt ook nog eenmalig een nabetaling over 2019. Houd zelf goed in de gaten of deze extra betalingen fiscale gevolgen voor u hebben.

 • Bouwde u in het verleden pensioen op maar nu niet meer? (slapers)
  Dan is de toeslag ook 0,28% over uw opgebouwde pensioen.

  Die toeslag ziet u terug in het bedrag aan opgebouwd Ouderdomspensioen op uw UPO 2019. U ontvangt dit UPO in de loop van 2020. Het staat dan ook in Mijn Pensioencijfers.

De percentages van de toeslagen zijn in lijn met de mate waarin de verschillende groepen (actieve deelnemers en gepensioneerden/slapers) hebben bijgedragen aan de opbouw van het VPL-overschot. 

Waarom deze extra toeslag?

Binnen de overgangsregeling hebben we indertijd meer geld gereserveerd voor het compenseren van de afschaffing van het vroegpensioen (VPL) dan nodig was. Daarom hebben de werkgevers- en werknemersorganisaties besloten dit bedrag te besteden aan een extra toeslag. Die wordt in 2019 - en onder voorwaarden ook in 2020 - toegekend aan iedereen die voor 1 januari 2018 is gaan deelnemen aan onze pensioenregeling.