Nieuwsoverzicht

Financiële positie november

De actuele dekkingsgraad van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart steeg in november van 114,3% naar 115,5%.

Wat is een dekkingsgraad?

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat. Het geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen). Een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

Beleidsdekkingsgraad

Sinds 1 januari 2015 wordt ook gekeken naar de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden, de zogenoemde beleidsdekkingsgraad. Pensioenfondsen moeten de beleidsdekkingsgraad rapporteren aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. Zo wordt onder meer voorkomen dat het bestuur op basis van een momentopname ingrijpende besluiten moet nemen. Denk daarbij aan besluiten over verlagen of verhogen van de pensioenen. De beleidsdekkingsgraad van ons fonds was eind november 115,7%. Een maand eerder was dat 116,2%.

Ontwikkelingen in november

De rente steeg in november, dat is goed nieuws voor een pensioenfonds. Een hogere rente betekent dat ons fonds op lange termijn minder geld opzij hoeft te zetten om (in de toekomst) alle pensioenen te kunnen betalen. Ons vermogen steeg ook in november, doordat de beleggingen meer waard werden. Beide ontwikkelingen hebben een positief effect op onze financiële positie. De actuele maandelijkse dekkingsgraad steeg dan ook met 1,2%-punt.

Ondanks deze stijging daalde de beleidsdekkingsgraad in de afgelopen maand. Dit komt doordat de beleidsdekkingsgraad het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden is. In oktober was de beleidsdekkingsgraad het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van november 2018 tot en met oktober 2019. In november was de beleidsdekkingsgraad het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van december 2018 tot en met november 2019. In november 2019 is voor de berekening van het gemiddelde de actuele dekkingsgraad van november 2018 van 121,7% afgevallen en de lagere actuele dekkingsgraad van november 2019, van 115,5%, is erbij gekomen. Daardoor is de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden gedaald.

Verloop (beleids)dekkingsgraad

In de grafiek is het verloop van de (beleids)dekkingsgraad opgenomen. 

Herstelplan

Het bestuur heeft aan het begin van 2017 een herstelplan ingediend bij de toezichthouder. In het herstelplan laat het bestuur zien hoe de vereiste dekkingsgraad in de komende tijd wordt gehaald.

Het pensioenfonds hanteert een vereiste dekkingsgraad van 118,7%. Vanaf deze dekkingsgraad kan de volledige stijging van de prijzen (in een gegeven jaar) worden gecompenseerd door het verhogen van de pensioenen. Vanaf 110% kan het fonds een deel van de prijsstijgingen compenseren.

De beleidsdekkingsgraad is op dit moment lager dan de vereiste dekkingsgraad van ons pensioenfonds. Omdat de vereiste dekkingsgraad niet wordt gehaald, wordt er gesproken van een tekort.