Nieuwsoverzicht

Voorwaardelijk pensioen: 2007 in plaats van 2006

In Pensioen Nieuws informeerden wij u over de onvoorwaardelijke pensioenrechten voor deelnemers die al voor 1 januari 2006 deelnamen aan onze pensioenregeling. Dit moet zijn 1 januari 2007. Het geldt dus voor een grotere groep deelnemers. We zetten de informatie nog een keer voor u op een rij.

Onvoorwaardelijk pensioen én extra toeslag

De voorwaardelijke pensioenaanspraken in onze pensioenregeling worden definitief omgezet in onvoorwaardelijk ouderdomspensioen. Dat is goed nieuws voor deelnemers die al voor 1 januari 2007 deelnamen aan onze pensioenregeling en hiervoor in aanmerking kwamen. Daarnaast ontvangt iedereen die voor 1 januari 2018 deelnemer was straks een extra toeslag op het ouderdomspensioen. We leggen u graag uit hoe het zit.

Overgangsregeling vroegpensioen

In 2006 zijn bij de meeste pensioenfondsen de vroegpensioenregelingen, ook wel bekend als VUT-regelingen, afgeschaft. Als compensatie voor het langer doorwerken hebben wij een overgangsregeling. Daarin staat dat we het ouderdomspensioen verhogen als een deelnemer op 31 december 2006 en 1 januari 2007 meedeed aan onze pensioenregeling en dat zou blijven doen tot 1 januari 2021 of tot het moment dat hij met pensioen zou gaan. In 2021 zouden die voorwaardelijke aanspraken dan definitief worden omgezet in onvoorwaardelijk ouderdomspensioen. Deelnemers zouden hierdoor de mogelijkheid krijgen om toch eerder met pensioen te gaan.

Voorwaardelijk wordt onvoorwaardelijk

De werkgeversorganisaties en de vakbonden hebben in december 2017 met elkaar afgesproken dat de voorwaardelijke pensioenaanspraken al per 1 januari 2018 (en dus niet pas per 2021) in onvoorwaardelijk ouderdomspensioen worden omgezet. Dit geldt voor alle deelnemers die op 31 december 2017 hierop recht hadden. Behoort u tot deze groep? Dan ziet u dat terug op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u in september hebt ontvangen.

Let op! Bent u na 1 januari 2007 pensioen bij ons gaan opbouwen? Dan komt u niet in aanmerking voor deze overgangsregeling. Uw ouderdomspensioen blijft ongewijzigd.

Extra toeslag in 2019

Binnen de overgangsregeling hebben we meer geld gereserveerd voor het vroegpensioen dan nodig was. Daarom hebben de werkgeversorganisaties en de vakbonden besloten dit bedrag te besteden aan een extra toeslag. Die wordt in 2019 - en onder voorwaarden ook in 2020 - toegekend aan iedereen die voor 1 januari 2018 is gaan deelnemen aan onze pensioenregeling. We kunnen nu nog niet zeggen hoe hoog deze toeslag is. U ontvangt hierover later bericht.