Nieuwsoverzicht

Werkgevers: extra geheugensteuntje bij uw pensioenaangifte

Als u als werkgever gebruik maakt van Uniforme Pensioenaangifte (UPA), dan levert u per tijdvak (vierwekelijks of maandelijks) gegevens aan via het salarispakket. Sinds 9 juni gebruikt u voor de terugkoppeling van uw gegevens Mijn Pensioenadministratie. Daarnaast ontvangt u vanaf 20 juni een aankondiging en eventueel een herinnering als het tijd is om uw gegevens aan te leveren en hoeft u geen termijn meer te missen.

Te laat inzenden en de gevolgen voor uw administratie

We zien dat tijdvakken soms te laat worden ingezonden. Hierdoor worden uw pensioengegevens (tijdelijk) niet verwerkt. Pas nadat ontbrekende tijdvakken in de juiste volgorde zijn ingezonden, wordt de verwerking hervat.

Het te laat inzenden van gegevens heeft vervelende gevolgen. Niet alleen voor u als werkgever, maar ook voor uw medewerkers. Wanneer gegevens met terugwerkende kracht - en dus gelijktijdig met aangifte(n) voor andere tijdvakken - worden verwerkt, valt uw factuurbedrag veel hoger uit. En uw medewerkers hebben op dat moment géén actueel overzicht van hun pensioen bij ons fonds.

Aankondiging en eventuele herinnering

Vanaf 20 juni krijgt u vóór aanvang van iedere inzendtermijn een aankondiging. Afhankelijk van het verstrijken van de termijn, ontvangt u mogelijk twee extra geheugensteuntjes.

Aanleveren via UPA, hoe zit het ook alweer?

Heb u vragen over uw pensioenaangifte? Bijvoorbeeld welke pensioen- en dienstverbandgegevens u aanlevert via uw salarispakket en wanneer, hoe u een melding of foutcode oplost of wat u als nieuwe UPA-inzender moet regelen voor het juist instellen van uw salarispakket? Maak dan gebruik van de handleiding ‘Aanleveren via UPA’ of de instructie ‘Toelichting UPA-foutcodes’.

Vragen?

Hebt u vragen over UPA? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.