Nieuwsoverzicht

Financiële positie juni

De actuele dekkingsgraad van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart steeg van 128,5% naar 129,6%.

De dekkingsgraad geeft aan hoe een pensioenfonds er financieel voor staat

De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen het kapitaal dat het pensioenfonds bezit en het kapitaal dat het pensioenfonds nodig heeft om nu en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen (= de verplichtingen).

Is een dekkingsgraad bijvoorbeeld 105%? Dat betekent dat het pensioenfonds € 1,05 aan vermogen heeft voor elke euro die het moet uitkeren.

Beleidsdekkingsgraad: gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen 12 maanden

De beleidsdekkingsgraad kent minder pieken en dalen. Sinds 1 januari 2015 rapporteren pensioenfondsen deze dekkingsgraad aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

Het bestuur gebruikt de beleidsdekkingsgraad bijvoorbeeld bij besluiten over het verhogen of verlagen van de pensioenen. Zo voorkomen we dat het bestuur ingrijpende besluiten moet nemen op basis van een momentopname.

Ontwikkelingen in juni

De rente daalde licht gedurende de maand juni. Dat is slecht nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan meer geld in kas moeten houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Ons vermogen nam wel toe. Beleggers kregen meer vertrouwen door het verdere herstel van de economie en er waren positieve rendementen op de financiële markten. Hierdoor steeg onze actuele dekkingsgraad met 1,1%-punt naar 129,6%.

De beleidsdekkingsgraad van ons fonds steeg in juni met 1,9%-punt naar 119,6%. Dit komt doordat de ‘slechte maanden’ van begin 2020 steeds minder meetellen.

Verloop (beleids)dekkingsgraad

In de grafiek is het verloop van de (beleids)dekkingsgraad opgenomen.

Herstelplan

Als pensioenfondsbestuur hebben we begin 2017 een herstelplan ingediend bij de toezichthouder, De Nederlandse Bank. Dit herstelplan bekijken we elk jaar opnieuw om vast te stellen of er nog aanpassingen nodig zijn. Het plan laat zien hoe de vereiste dekkingsgraad de komende tijd wordt gerealiseerd.

Het pensioenfonds hanteert een vereiste dekkingsgraad van 119,6%. Vanaf deze dekkingsgraad kan de volledige stijging van de prijzen (in een gegeven jaar) worden gecompenseerd door het verhogen van de pensioenen. Vanaf 110% kan het fonds een deel van de prijsstijgingen compenseren.

De beleidsdekkingsgraad is in juni voor het eerst weer hoger dan de vereiste dekkingsgraad. Als dit langere tijd zo blijft, dan is er straks formeel geen sprake meer van een tekort.