Nieuwsoverzicht

Wat verandert er per 1 januari aan uw netto pensioen?

Per 1 januari 2021 veranderen de tarieven van de Belastingdienst en de premie voor de zorgverzekeringswet (Zvw). Deze bedragen houden wij in op uw bruto pensioen voordat we het aan u overmaken.

Het gaat om de volgende drie (voorlopige) tarieven. De overheid stelt deze officieel vast op 15 december:

1. Premie zorgverzekeringswet (Zvw) stijgt

De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw houden wij in op uw bruto pensioen. Deze bijdrage is gestegen naar 5,75% (2020: 5,45%) en houden we in over uw pensioen tot maximaal € 58.311 (2020: € 57.232).

2. Loonheffing gaat iets omlaag

U betaalt loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen) over uw pensioen. Hoe hoger uw pensioen, des te meer loonheffing u betaalt. Tot aan uw AOW-leeftijd betaalt u meer loonheffing dan na uw AOW-leeftijd.
Over uw pensioen tot en met € 68.507 betaalt u in 2021 iets minder loonheffing dan dit jaar. Over het bedrag daarboven verandert er niets. De precieze tarieven staan straks op www.belastingdienst.nl. Gebruik de zoekterm ‘Fiscale Informatie 2021’.

3. Loonheffingskortingen gaan omhoog

U hebt recht op loonheffingskorting: een korting op de belasting die u moet betalen over uw inkomen. Deze korting is licht gestegen. U mag de korting op één inkomen laten toepassen, dat inkomen wordt dan netto hoger. De loonheffingskorting kan uit twee delen bestaan:

Algemene heffingskorting

Hoe hoger uw inkomen, hoe lager de algemene heffingskorting. De maximale algemene heffingskorting is:

  • € 1.469 als u AOW ontvangt;
  • € 2.837 als u nog geen AOW ontvangt.

Ouderenkorting

U hebt recht op ouderenkorting als u AOW ontvangt. Hoe hoger uw inkomen, hoe lager de ouderenkorting. De maximale ouderenkorting is € 1.703.

Wat betekent dit voor u?

Eind januari 2021 ontvangt u van ons een betaalspecificatie. Hierop ziet u:

  • hoeveel loonheffing we op uw pensioen inhouden, en
  • of wij op uw pensioen de loonheffingskorting toepassen.

Deze betaalspecificatie en de jaaropgave van uw pensioen over 2020 staan straks voor u klaar in de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers.

Uw bruto pensioen

Op 15 december besluit het bestuur of er voldoende financiële ruimte is om de pensioenen te verhogen. De afgelopen jaren kon ons fonds als een van de weinige fondsen indexeren. Of dat in 2021 kan is nog maar de vraag. Zodra er een besluit is, laten wij u dat weten via deze website.

Hebt u vragen?

Als u vragen hebt over uw pensioenuitkering, neem dan contact op met ons. Wij helpen u graag.