Nieuwsoverzicht

Nieuwe cijfers en bedragen voor 2021 bekend

In 2020 zijn we allemaal geraakt door de coronacrisis en veel pensioenfondsen, waaronder ook ons fonds, had opnieuw last van de lage rentestand. Wat betekent dit voor uw pensioen(opbouw) in 2021?

Uw pensioenpremie en -opbouw  in 2021

De pensioenpremie blijft in 2021 gelijk. Dit hebben de werkgevers- en werknemersorganisaties (sociale partners) besloten. U en uw werkgever blijven in 2021 dus evenveel premie (22,5% in totaal) betalen voor uw pensioen. Het opbouwpercentage van uw ouderdomspensioen wordt 0,96% (dit was 0,97% in 2020). U blijft dus voor hetzelfde geld vrijwel hetzelfde pensioen opbouwen komend jaar. Ieder jaar worden de pensioenpremie en -opbouw opnieuw vastgesteld. U ontvangt hierover nog persoonlijk bericht.

Het bestuur heeft ervoor gekozen om in 2021 de pensioenopbouw zoveel mogelijk op hetzelfde niveau te houden, om verdere uitholling van de pensioenopbouw te voorkomen. Ook wil het bestuur hiermee recht doen aan de belangen van de actieve deelnemers van ons fonds zonder de belangen van de gepensioneerden tekort te doen.

Franchise 2021

Over een deel van uw salaris (de franchise) bouwt u geen pensioen op. Voor dit deel krijgt u straks immers AOW van de overheid. Over het andere deel (het pensioengevend salaris) bouwt u wel pensioen op. De franchise is voor 2021 vastgesteld op € 19.304 (was € 19.090 in 2020).

Rekenvoorbeeld

Erik werkt als schipper en verdient € 40.000 per jaar. In 2020 bouwde hij jaarlijks € 202,83 aan Ouderdomspensioen op. In 2021 komt hij uit op een bedrag van € 198,68 per jaar. Zijn pensioenopbouw blijft dus vrijwel gelijk.

We berekenen dit als volgt:

€ 40.000 (salaris) – € 19.304 (franchise)  = € 20.696 (pensioengevend salaris)

Over dit pensioengevend salaris bouwt hij in 2021 dus 0,96% pensioen op: 0,96%  x € 20.696 = € 198,68 bruto per jaar. Het nabestaandenpensioen hangt hiermee samen en is ca. 70% van het Ouderdomspensioen).

Uw opgebouwde pensioen wordt niet verhoogd

Uw opgebouwde pensioen kan volgend jaar helaas niet verhoogd worden (indexeren). Dit heeft het bestuur moeten besluiten op basis van de financiële positie van ons fonds die net onder het vereiste minimum ligt. De aanhoudend lage rente heeft nadelig voor ons uitgepakt. Meer hierover leest u hier.

Meer weten?

Via Mijn Pensioencijfers en via mijnpensioenoverzicht.nl kunt u zien hoeveel pensioen u tot nu toe heeft opgebouwd en waar u op kunt uitkomen. Vindt u dit voldoende of zou u liever over meer inkomen later beschikken? Dan kunt er ervoor kiezen om zelf nog extra maatregelen te nemen, bijvoorbeeld door zelf extra geld opzij te zetten voor uw pensioen. Heeft u vragen over uw pensioen? Neem dan contact op met onze klantenservice. Wij helpen u graag verder.