Nieuwsoverzicht

Representativiteitstoets pensioen uitgesteld

Vanwege de coronacrisis heeft het ministerie van SZW de ‘representativiteitstoets’ vooralsnog uitgesteld van mei naar september. De uitkomst van deze toets is belangrijk voor de toekomst van onze pensioenregeling. De minister moet namelijk op basis van die uitslag besluiten of de pensioenregeling voor alle werknemers en werkgevers in de sector Rijn- en Binnenvaart verplicht blijft of niet.

Blijkt uit de toets dat minder dan 50% van alle werknemers in loondienst is bij een werkgever die lid is van de werkgeversorganisaties Koninklijke BLN-Schuttevaer of het CBRB? Dan trekt de minister de verplichtstelling in, deelname aan het fonds is dan niet langer verplicht. Het kan zijn dat de minister de verplichtstelling niet intrekt zolang er serieuze bezwaren zijn, bijvoorbeeld als de rechten van de (gewezen) deelnemers in het gedrang komen.

Toekomst pensioenregeling onzeker

Bij de laatste toets in 2018 bleef het percentage steken op iets meer dan 40%. De werkgevers- en werknemersorganisaties verwachten dat dit percentage bij de (her)toetsing in september nog steeds te laag zal zijn. Ons fonds houdt er dus ernstig rekening mee dat de verplichtstelling op termijn verdwijnt. Het risico is dan dat de werkgevers de deelname in het pensioenfonds beëindigen. Daardoor wordt het draagvlak minder en de uitvoeringskosten per deelnemer stijgen. En dan kan ons fonds de uitvoering van de pensioenregeling niet voortzetten.