Nieuwsoverzicht

Een jaar na het Pensioenakkoord

Bijna een jaar geleden hebben vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en overheid in het Pensioenakkoord afspraken gemaakt over een nieuw pensioenstelsel.

Wat is bekend?

In het Pensioenakkoord stonden bijvoorbeeld afspraken over de leeftijd waarop u AOW krijgt van de overheid.
Over het pensioen dat werknemers via hun werk opbouwen waren de afspraken minder concreet. Werkgroepen gingen aan de slag om die verder uit te werken.

Wat gaat er veranderen?

  • De regels voor het verlagen of verhogen van uw pensioen worden soepeler. Het wordt dus nog belangrijker om op tijd te kijken hoe uw pensioen ervoor staat. De hoogte van uw pensioen kan gaan schommelen.
  • Ook komen er nieuwe afspraken over de (verdeling van de) premie die jongeren en ouderen betalen.
  • Verder werkt de overheid het idee verder uit om maximaal 10% van het pensioengeld in één keer op te nemen, bijvoorbeeld om de hypotheek mee af te lossen.

Waarom is de uitwerking belangrijk?

We willen graag weten met welke regels we rekening moeten houden. Niet alleen als er straks een nieuw pensioenstelsel is, maar ook welke regels er gaan gelden in de periode tussen nu en het moment waarop het nieuwe pensioenstelsel er is.
Veel pensioenfondsen staan er financieel niet goed voor. Dat komt vooral door de lage rente en onrust op de financiële markten door onder meer de coronacrisis. Ook wij hebben daar last van. De afspraken over het nieuwe pensioenstelsel hebben veel invloed op de besluiten die we eind dit jaar (moeten) nemen rondom onze financiële positie. Als de uitwerking van het Pensioenakkoord bekend is, kunnen wij u beter informeren over uw pensioen.

Wanneer weten we meer?

Minister Koolmees heeft gezegd dat hij voor de zomer met meer informatie komt. Werkgevers en enkele vakbonden willen dat ook. Er zijn ook vakbonden die vragen om meer tijd.

We houden de ontwikkelingen goed in de gaten en houden u op de hoogte.