Nieuwsoverzicht

Nieuw pensioenstelsel weer een stap dichterbij

Na bijna een jaar praten zijn minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de werkgevers en de vakbonden het eens geworden over hoe het nieuwe pensioenstelsel eruit moet komen te zien. De gesprekken waren gebaseerd op het Pensioenakkoord dat in juni 2019 is gesloten.

Wat gaat er onder meer veranderen…?

Het stelsel wordt transparanter en persoonlijker, en sluit beter aan bij de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Ook biedt het nieuwe stelsel eerder zicht op een koopkrachtig pensioen.

De regels voor het verlagen of verhogen van uw pensioen worden soepeler. De hoogte van uw pensioen kan gaan schommelen. Ook zijn er nieuwe afspraken over de (verdeling van de) premie die jongeren en ouderen betalen.

… en wanneer?

De minister stuurt de uitwerking van deze plannen voor de zomer naar de Tweede Kamer. Als de Tweede Kamer akkoord is en daarna ook de Eerste Kamer, volgt er een voorstel voor een nieuwe wet. Daarna kunnen pensioenfondsen samen met vakbonden en werkgevers aan de slag met het veranderen van de pensioenregelingen. Deze aanpassingen worden tussen 2022 en 2026 doorgevoerd.

Waarom is de uitwerking voor ons belangrijk?

We willen graag weten met welke regels we rekening moeten houden. Niet alleen voor als er straks een nieuw pensioenstelsel is, maar ook welke regels er gaan gelden in de periode tussen nu en het moment waarop het nieuwe pensioenstelsel er is.

Veel pensioenfondsen staan er financieel niet goed voor. Dat komt vooral door de lage rente en onrust op de financiële markten door onder meer de coronacrisis. De minister heeft al toegezegd dat fondsen in 2021 de pensioenen niet hoeven te verlagen als hun dekkingsgraad op 31 december 2020 90% of hoger is. Onze dekkingsgraad bedroeg in mei 105,8%.

Meer informatie?

Kijk dan op rijksoverheid.nl. Binnenkort leest u op onze website meer over de gevolgen van het akkoord voor onze pensioenregeling.

Bekijk ook het Pensioenakkoord dat de minister, de werkgevers en de vakbonden in juni 2019 op hoofdlijnen hebben gesloten.

Bron: Rijksoverheid