Nieuwsoverzicht

Voorwaardelijke pensioenaanspraken worden onvoorwaardelijk en extra toeslag in 2019

De voorwaardelijke pensioenaanspraken in onze pensioenregeling worden definitief omgezet in onvoorwaardelijk ouderdomspensioen. Dat is goed nieuws voor deelnemers die al voor 1 januari 2007 deelnamen in onze pensioenregeling en hiervoor in aanmerking kwamen. Daarnaast ontvangen alle deelnemers in de pensioenregeling die voor 1 januari 2018 deelnemer zijn geworden straks een extra toeslag op het ouderdomspensioen. We leggen u graag uit hoe het zit.

In 2006 zijn bij de meeste pensioenfondsen de vroegpensioenregelingen, ook wel bekend als VUT-regelingen, afgeschaft. Als compensatie voor het langer doorwerken die dit met zich meebracht, zijn overgangsregelingen bedacht voor de werknemers die op het moment van afschaffing deelnamen aan de pensioenregeling.

Wat was er afgesproken in de overgangsregeling?

Ook ons Pensioenfonds Rijn- en Binnenvaart heeft zo’n overgangsregeling. Hierin was indertijd afgesproken het pensioen te verhogen als een deelnemer op 31 december 2006 en 1 januari 2007 meedeed aan onze pensioenregeling en dat zou blijven doen tot 1 januari 2021 of tot het moment dat hij met pensioen zou gaan. In 2021 zouden die voorwaardelijke aanspraken op pensioen dan definitief worden omgezet in onvoorwaardelijk ouderdomspensioen. Deelnemers zouden hierdoor de mogelijkheid krijgen om toch eerder met pensioen te gaan.

Wie na 1 januari 2007 pensioen is gaan opbouwen kwam niet in aanmerking voor deze overgangsregeling. Voor deze groep is en blijft het ouderdomspensioen ongewijzigd.

Voorwaardelijk wordt onvoorwaardelijk

De werkgeversorganisaties en de vakbonden hebben in december 2017 met elkaar afgesproken dat de voorwaardelijke pensioenaanspraken al per 1 januari 2018 (en dus niet pas per 2021) in onvoorwaardelijk ouderdomspensioen worden omgezet. Dit geldt voor alle deelnemers die op 31 december 2017 hierop recht hadden. Behoort u tot deze groep? Dan ziet u dat terug op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2018 dat u in september ontvangt. U ziet hier waar dit staat.

Extra toeslag in 2019

Binnen de overgangsregeling hebben we meer geld gereserveerd voor het vroegpensioen dan nodig was. Daarom hebben sociale partners besloten om deze reservering te besteden aan een extra toeslag. Deze toeslag wordt in 2019 - en onder voorwaarden ook in 2020 – toegekend aan actieve deelnemers, slapers en pensioengerechtigden die voor 1 januari 2018 zijn gaan deelnemen in de pensioenregeling. We kunnen nu nog niet zeggen hoe hoog deze toeslag is. U ontvangt hierover later bericht.

Op uw UPO ziet u bij “Welk pensioen kunt u verwachten” terug of u in aanmerking komt voor voorwaardelijk pensioen. U vindt dan onderstaande ‘let op’ tekst. Onderstaande tekst en genoemd bedrag is een voorbeeld. Voor iedere deelnemer geldt een eigen, afwijkend bedrag aan voorwaardelijk pensioen.