Werkgevers: vragen over aangifte en nota's

Terug naar het overzicht
 • Via welke kanalen kan ik gegevens aanleveren?

  U kunt gegevens aanleveren op dezelfde manier als u de afgelopen jaren hebt gedaan. De aanlevering over 2017 gaat via AZL. AZL gebruikt voor de gegevensaanlevering ook pensioenaangifte. Maakt u geen gebruik van pensioenaangifte? Dan dient u in de toekomst gegevens door te geven via de werkgeversportal. Op dit moment is dat helaas nog niet mogelijk. U ontvangt van ons een bericht op het moment dat dit wel mogelijk is.

  Omdat u nog geen gegevens kunt doorgeven via de werkgeversportal, ontvangen de werknemers die bij u in dienst of uit dienst treden geen brief van ons. Om uw werknemers toch te kunnen informeren over hun pensioen, vragen wij u tijdelijk de in- en uitdiensttredingen per e-mail aan ons door te geven in een Excel-bestand. Welke kolommen er in het Excel-bestand moeten staan, ziet u in dit voorbeeld

   

   

 • Waar kan ik de premienota’s raadplegen?

  De premienota’s vanaf het tweede kwartaal van 2017 zijn digitaal te raadplegen op de werkgeversportal van AZL. Vanaf kwartaal drie van 2017 is de premienota alleen digitaal te raadplegen. Deze wordt niet meer per post verzonden. Registreren op de werkgeversportal is daarom van belang!

 • Welke nota’s ontvang ik in 2019?

  Tot en met 2018 was u gewend om elk kwartaal een voorschotnota te ontvangen die uiteindelijk aan het begin van het volgende jaar definitief werd afgerekend. Per 2019 ontvangt u in plaats daarvan een maandfactuur voor de werkelijke premiebedragen. Deze maandfactuur is gebaseerd op de maandelijkse aanlevering van de dienstverbandgegevens via Uniforme Pensioenaangifte of via de werkgeversportal. Vanaf december 2018 ontvangt u om die reden geen voorschotnota’s meer. Begin maart 2019 ontvangt u wel nog de definitieve afrekennota over 2018 van ons.

 • Hoe bepaal ik mijn aangiftefrequentie?

  Voor een correcte verwerking in onze administratie is het van belang om te weten of u vierwekelijks of maandelijks verloont. De aanlevermomenten aan het pensioenfonds lopen gelijk aan de frequentie van de verloning. Een vierwekelijkse verloning betekent dat u dertien aanlevermomenten aan het pensioenfonds hebt, een maandelijkse verloning betekent dat u twaalf aanlevermomenten aan het pensioenfonds hebt. Geef ons per e-mail door wat voor u van toepassing is. Vermeld daarbij uw werkgeversnummer. Indien wij geen reactie van u hebben ontvangen, gaan wij ervan uit dat u maandelijks, dus twaalf keer, gegevens gaat aanleveren.

 • Hoe lever ik met terugwerkende kracht gegevens aan?

  Maakt u gebruik van pensioenaangifte? Dan kunt u de gegevens met terugwerkende kracht aan ons aanleveren via een pensioenaangifte-bericht.
  Let op: wilt u met terugwerkende kracht gegevens doorgeven van vóór 1 januari 2016? Doe dit dan per e-mail in een Excel-bestand. Voorbeelden van de gegevens die u per e-mail kunt aanleveren, vindt u hier

  Maakt u geen gebruik van pensioenaangifte? Dan moet u de werkgeversportal gebruiken voor het aanleveren van gegevens.
  Let op: wilt u met terugwerkende kracht gegevens doorgeven van vóór 1 januari 2017? Doe dit dan per e-mail in een Excel-bestand. Voorbeelden van de gegevens die u per e-mail kunt aanleveren, vindt u hier.

 • Ik zou de gegevens moeten aanleveren via de werkgeversportal. Dat kan nu nog niet. Hoe moet ik in de tussentijd de in- en uitdienstmutaties doorgeven?

  Omdat u nog geen gegevens kunt doorgeven via de werkgeversportal, ontvangen uw werknemers die bij u in dienst of uit dienst treden geen brief van ons. Om uw werknemers toch te kunnen informeren over hun pensioen, vragen wij u tijdelijk de in- en uitdiensttredingen per e-mail aan ons door te geven in een Excel-bestand. Welke kolommen er in het Excel-bestand moeten staan, ziet u in dit voorbeeld

 • Wat gebeurt er met gegevens over 2016 of eerder die ik ná 1 februari 2017 heb aangeleverd?

  Gegevens over 2016 of eerder die ná 1 februari 2017 zijn aangeleverd, zijn niet verwerkt door Syntrus Achmea op de eindafrekening over 2016. De gegevens zijn verwerkt op de afrekennota over 2017. De afrekennota 2017 is begin 2018 verzonden. 

 • Wat zijn de contactgegevens van AZL?

  U kunt AZL bereiken via 088-116 30 58 (op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur) en rijnenbinnenvaart-wg@azl.eu.

   

 • Waar vind ik mijn werkgeversnummer?

  Dit staat altijd in onze correspondentie. Communiceert u met ons? Vermeld dan uw werkgeversnummer. Dit bestaat uit 283+ gevolgd door vijf cijfers.

 • Wat moet ik doen als de rechtsvorm van mijn onderneming wijzigt?

  Stuur deze wijziging in een e-mail naar ons via werkgeversregistratie@azl.eu.

 • Waar kan ik de Verklaring geen (premieplichtig) personeel terugvinden?

  U vindt deze verklaring op de pagina Downloads van deze website.

 • Waarom moet ik deze verklaring aanleveren?

  U hebt als ondernemer een informatieplicht. Daarnaast is onze pensioenuitvoerder AZL volgens de Nederlandse wetgeving verplicht om een controle hierop uit te voeren. Zij doen dit aan de hand van een verklaring.