Nieuwsoverzicht

Veranderingen in de pensioenregeling in 2024

In onze nieuwsbrief van december heeft u kunnen lezen dat het opbouwpercentage in 2024 omhoog is gegaan. Maar het pensioenreglement is ook op andere punten aangepast. Zo hebben wij toegevoegd dat we af kunnen wijken van de prijsinflatie als maatstaf voor toeslagverlening. Ook hebben wij in het pensioenreglement aangepast dat als de prijsinflatie in een jaar negatief is, de franchise niet daalt. 

Onze ambitie is om de pensioenen ieder jaar te verhogen op basis van de prijsinflatie. Maar het kan gebeuren dat de prijsinflatie geen goed beeld geeft van de werkelijke ontwikkeling van de consumentenprijzen, zoals afgelopen jaar is gebeurd. In dat geval kunnen wij voor een andere toeslag kiezen.

Het kan gebeuren dat de prijsinflatie negatief is. Dat betekent dat de prijzen in een jaar lager zijn dan het jaar daarvoor. De prijsinflatie is leidend voor de hoogte van de franchise. De franchise is het gedeelte van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt. Volgens het pensioenreglement berekenen we de franchise op basis van de prijsinflatie. Als de prijsinflatie hoger is dan 0, dan stijgt de franchise. Maar als de prijsinflatie lager is dan 0, dan houden we de franchise op hetzelfde niveau als het jaar ervoor.