Nieuwsoverzicht

Uw pensioen omhoog met 9,5%

Alles wordt duurder. Van boodschappen tot benzine en bouwmaterialen. U merkt het bij alles wat u doet. Daarom zijn we extra verheugd u te kunnen vertellen dat we alle pensioenen per 1 januari 2023 verhogen met 9,5%.

Bent u met pensioen?

Op 23 januari 2023 krijgt u uw eerste verhoogde betaling. In de loop van de maand krijgt u een specificatie van de betaling van januari. U ziet daarop dat uw bruto pensioen verhoogd is met 9,5%. U ziet daarop ook wat wij inhouden op uw pensioen en wat er dan netto aan u uitgekeerd wordt.

Bent u nog niet met pensioen?

Het pensioen dat u al bij ons fonds hebt opgebouwd, wordt met 9,5% verhoogd. U ziet het verhoogde pensioen als u in maart 2023 inlogt op Mijn Pensioencijfers.

Toekomstbestendigheid basis voor besluit

Bij de besluitvorming over de toeslagverlening heeft het bestuur de belangen van alle deelnemers afgewogen, nu en in de toekomst. In deze bijzondere tijden van hoge inflatie, hebben we rekening te houden met de koopkracht van gepensioneerden, maar ook met de economische vooruitzichten en de impact daarvan op de toekomstige pensioenen. Het bestuur vindt het belangrijk dat het fonds ook na indexeren financieel sterk genoeg blijft om de komende jaren de kans op verlagen zo klein mogelijk te houden. Bovendien hebben pensioenfondsen zich te houden aan wet- en regelgeving. Volgens de wet moet een pensioenfonds bij het verlenen van een toeslag óók rekening houden met de toekomstige mogelijkheden tot toeslagverlening. En omdat de hoge inflatie mogelijk nog wel even aanhoudt, betekent dat extra voorzichtigheid. Wel zijn er voor dit jaar versoepelingen aan de regels toegevoegd, speciaal voor pensioenfondsen die voorsorteren op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Zij krijgen extra ruimte. Omdat wij voor ons fonds de overgang naar het nieuwe stelsel niet voorzien, volgt het bestuur de bestaande regels en niet de versoepelde.

Gelukkig staat ons fonds er financieel goed voor: eind oktober 2022 was de dekkingsgraad 143,7% en de beleidsdekkingsgraad 134,4%. Ondanks deze gezonde dekkingsgraad, was die vanwege de wettelijke regels te laag om de prijsinflatie geheel te compenseren. De prijsinflatie (over de periode oktober 2021 – oktober 2022) bedroeg 16,9%. Met de verhoging van 9,5% per 1 januari 2023 compenseren we de inflatie voor een groot deel en houden we tegelijkertijd een financieel gezonde, toekomstbestendige financiële positie over ná de toeslagverlening.